Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

Ağ/Sistem Sağlık Taraması

Uyumluluk testinden geçiyorsanız veya sisteminizdeki olası tehditlerin nerede olduğunu görmek ve ağlarınızın güvenliği hakkında bilgi almak istiyorsanız Ağ/Sistem Sağlık Taraması size kapsamlı bir hizmet verecektir. Kapsamlı ve daha odaklı bir sağlık kontrolü seçeneği ; sunucu, veritabanı, sistem ve ağ güvenliğiniz konusunda endişelerinizi çözecektir.

 

Ağ ve Sistem Sağlık Taraması Ne Sağlar?

Ağ/Sistem Sağlık Taraması, hizmetimiz sistematik ölçüm ve hata önleme sağlayan en iyi uygulamalar ve satıcı önerileriyle karşılaştırmayı sunar. Herhangi bir güvenlik riskini tanımlamakiçin yapılan çalışmalar,sistemin ne için kullanıldığını ve sistemin kimin tarafından kullanıldığını anladığı için karmaşıktır. Ayrıca verilerinizi oluşturmaz, silmez veya değiştirmez. Güvenlik duvarları, VPN’ler, yönlendiriciler, anahtarlar, tarayıcılar ve daha fazlası, optimum koruma sağlamak için kapsamlı bir ayar alır.

 

Eğitimli uzmanlarımız, güvenlik varlıklarınızın ne kadar iyi çalıştığını ve korunduğunu etkileyen yapılandırma zayıflıklarını tespit etmek ve düzeltmek için bir sağlık taraması gerçekleştirecektir. Bu aşamadan sonra, personelin dikkat ve farkındalık düzeyini anlayabilecek, dış çevrenizdeki ve dahili ağlarınızdaki güvenlik açıklarını bulabilecek ve iyileştirilmesi gereken alanları net bir şekilde tanımlayabileceksiniz.

Ağ/Sistem Sağlık Taraması Hakkında Merak Edilen Sorular

Ağ/Sistem Sağlık Taraması Neden Yapılır?

Ağ Sağlık TaramasıHedeflenen ana makinelerde çalışan UDP ve TCP ağ servislerini tanıma Kullanıcı ve hedeflenen ana bilgisayarlar arasındaki filtreleme sistemlerini tanıma IP yanıtlarını değerlendirerek kullanılan işletim sistemlerini (OS) belirleme Sıra tahmini saldırı ve TCP sahtekarlığı belirlemek için hedef ana bilgisayarın TCP sıra numarası tahmin edilebilirliğini değerlendirmegibi amaçlarla yapılır.Sistem Sağlık TaramasıGüvenlik açıklarını tespit etme Tanımlanan herhangi bir güvenlik açığından kaynaklanan riski değerlendirme Tanımlanan tüm güvenlik açıklarını giderme Zafiyetleri ve nasıl ele alındıklarını raporlamagibi amaçlarla yapılır.

Ağ Sağlık Taramasında Kullanılan Araçlar Nelerdir?

Ağ Sağlık Taramasında kullanılan araçlara;Acunetix Nessus OpenVas WireShark Nikto Angry Ip Scanner Advanced Ip Scanner Qualys FreeScan SoftPerfect Network Scanner Retina Network Security Scanner Nmapgibi örnekler verilebilir.

Sistem Sağlık Taramasında Kullanılan Araçlar Nelerdir?

Sistem Sağlık Taramasında kullanılan araçlara:NetSparker Nessus OpenVAS Acunetix Nmap Manage Engine Vulnerability Manager Plus Paessler PRTG Intrudergibi örnekler verilebilir.

Sızma Testi Yöntemleri Nelerdir? - Pentest Metodolojileri

Penetrasyon testleri temelde 3 farklı metodoloji altında toplanmaktadır. Bu metodolojiler saldırgan kişinin bakış açısına ve sahip olduğu verilere göre şekillenmektedir:Black Box Pentest Metodolojisi: Black Box Sızma Testi, hedef sistem hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunmadan, gerçek bir tehdit aktörü gibi sisteme yaklaşılarak tüm sızma işleminin sıfırdan yapıldığı pentest yöntemidir. Bu metodolojide saldırgan sistem hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir ve black box penetrasyon testi olası bir saldırıda yaşanabilecek en iyi sonucu gözler önüne sermektedir. Gray Box Pentest Metodolojisi: Gray Box Sızma Testi, hedef sistem hakkında kısıtlı bilgiye sahip olunan, sızma testi uzmanına belirli doğrultuda yetkiler verildiği kısmi black box sayılabilecek pentest türüdür. White Box Pentest Metodolojisi: White Box Sızma Testi, kurum sistemleri hakkında yeterli bilginin sistem yöneticileri tarafından pentester’a sunulduğu metodoloji türüdür. White box pentest yöntemi, daha çok hızlı sonuç vermesinden dolayı tercih edilmektedir.Pentest yöntemleri yukarıda da bahsedildiği üzere 3 farklı kola ayrılmaktadır. Gerçek hayat senaryolarında karşılaşılabilecek siber olayların muhtemel etkilerinin en doğru şekilde tespit edilebilmesi adına blackbox metodoljisi tercih edilmelidir.