Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

İNFİNİTUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

INFINITUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesinde, kişisel verilerine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Infınıtum Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak (“İnfinitum” olarak anılacaktır.) bahse konu haklarınıza yönelik taleplerinizi İnfinitum’a iletebilmeniz amacıyla işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu” olarak anılacaktır.) bilgilerinize sunuyoruz. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; İnfinitum’a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca İnfinitum’a daha önce bildirilen ve İnfinitum’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak İnfinitum’a yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin İnfinitum’a bizzat başvurması ile,
 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Başvuru Sahibi tarafından güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibinin, MEV sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden Şirketimizin [email protected] adresine e-posta gönderilmek suretiyle,

iletilebilecektir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:201 D:86 K:4 Loft Residence Şişli/İst

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter aracılığı ile tebligat

Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:201 D:86 K:4 Loft Residence Şişli/İst

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla gönderim

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İnfinitum’a kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi

[email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir: Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

  Ad:

 

  Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

 

Adres:

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

·         Çalışan Adayı

·         Mevcut Çalışan

·         Tedarikçi Yetkilisi

·         Eski Çalışan

·         İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

·          Diğer: ……………………………………….

İnfinitum ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: …………………………………………………………………

           

İletişim Konusu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

·         Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimize çalıştığınız yılları belirtiniz:

……………………………………………………………………

·         Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:

…………………………………………………………………

·         Tedarikçi Çalışanı

Lütfen hizmet alış tarihinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz:

…………………………………………………………………

·         Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

…………………………………………………………………

·         Diğer:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, İnfinitum ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa İnfinitum tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İnfinitum, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İnfinitum, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi/Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi’nin;

Adı / Soyadı                :……………..…………

Başvuru Tarihi           :…………..……………

İmza                           :…………..……………

 

INFINITUMIT SERVİSLERİNİ KEŞFEDİN