Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

İNFİNİTUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

İnfinitum Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “İnfinitum” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri

:

Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, cinsiyeti, TC kimlik numarası,

İletişim Bilgileri

:

Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres,

Eğitim Bilgileri

:

Öğrenim belgesi, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, katıldığı eğitim/sertifika / kurs bilgisi, sürücülük eğitimi bilgisi,

Özlük Bilgileri

:

İş tecrübesi bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri,

Diğer

:

Referans gösterilen kişi adı-soyadı, Askerlik durum bilgisi

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık durumu bilgisi), tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 6 (3) maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilme hukuki sebebine dayanarak çalışanın açık rızası aranmaksızın işlenecektir. 

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (3) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Özgeçmiş bilgilerinin paylaşılması.
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.
 • Sosyal Medya Hesaplarımız üzerinden iletişime geçilmesi.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • “Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Loft Residance Apt. No: 201 D:86 K:4, 34394 Şişli/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek 

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

 

ŞİRKET                                            : İNFİNİTUM BİLGİ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES                                             : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Loft Residance Apt. No: 201 D:86 K:4, 34394 Şişli/İstanbul

Elektronik posta adresi                   : [email protected]

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

 

İlgili Kişinin Adı / Soyadı    : ……………………..

İmza                                       : ……………………..

 

INFINITUMIT SERVİSLERİNİ KEŞFEDİN