Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması, bilgisayar ve internet kullanımının artması siber suçların da artmasına neden olmuştur. Siber suçlar, yalnızca bir bilişim sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilen suçlardır ve bilişim sistemi güvenliğini veya verilerini hedef alırlar. Bu sebeple, siber suçlar bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak anılmaktadır.

Siber suçların diğer suçlardan farkı, sadece bir bilişim sistemi kullanılarak işlenebilmesidir. Siber suçlar sözleşmesi ve yasal düzenlemeler açısından, siber suç olarak tanımlanan eylem, bir bilişim sistemine izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde girilmesi ve sonrasında yapılan herhangi bir işlemi içerebilir. Bu suçta hedef, bir kişi, malvarlığı veya bir sistem de olabilir.

Örneğin, bir bilişim sistemi üzerinden izinsiz giriş yaparak, verileri silmek, şifrelemek veya ele geçirmek gibi eylemler siber suçlar kapsamına girmektedir. Aynı şekilde, bir sistemin kullanımını engellemek, özel hayatın gizliliğine müdahale etmek, iletişimi izinsiz olarak izlemek ve kaydetmek de siber suçlar arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, günümüzde siber suçlar giderek artan bir sorun haline gelmektedir ve bu suçlarla mücadele etmek için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, siber suçların önlenmesi ve suçluların cezalandırılması için önemli bir araçtır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

1. Hacking

Hacking, bilgisayar sistemlerine izinsiz ve yetkisiz erişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir suwu suç, bilgisayar korsanlığı olarak da adlandırılır ve bilişim sistemleri ve verilerine zarar vererek ciddi sonuçlara neden olabilir. Hacking, kişisel bilgilerin çalınması, fidye yazılımı saldırıları, ağların ele geçirilmesi ve çökertilmesi, kimlik hırsızlığı, sahte işlemler ve daha birçok yasa dışı faaliyet için kullanılabilir. Hacking suçu, birçok ülkede yasalara aykırıdır ve ciddi yasal sonuçları olabilir.

2. Verilere Yönelik Suçlar

Verilere yönelik suçlar, bir bilgisayar sistemi veya ağına izinsiz olarak erişerek verileri çalmak, değiştirmek, silmek veya manipüle etmek gibi eylemleri kapsar. Bu suçlar genellikle siber suçlar kategorisinde yer alır ve birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, phishing gibi yöntemler kullanılarak kişisel bilgiler çalınabilir veya fidye yazılımları aracılığıyla verilere erişim sağlanabilir. Bu tür suçlar, bir bireyin veya şirketin itibarını ve finansal durumunu ciddi şekilde etkileyebilir. Verilere yönelik suçlar aynı zamanda hükümetlerin veya devlet kurumlarının bilgi sistemlerine karşı da gerçekleştirilebilir ve ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturabilir. Verilere yönelik suçlar, ülkelerin yasalarında suç olarak tanımlanmıştır ve ciddi yasal sonuçları olabilir.

3. Botnet / DDos Saldırıları

Botnet saldırısı, kötü amaçlı yazılımların kontrolü altına alınan birçok bilgisayarın bir araya getirilerek oluşturulmuş bir ağdır. Bu ağ, spam e-postaları göndermek, kimlik bilgilerini çalmak, web sitelerine saldırmak veya DDoS saldırıları yapmak için kullanılır. DDoS saldırısı ise bir web sitesine veya ağa, farklı kaynaklardan yüksek trafik göndererek yapılan bir saldırıdır. Bu tür saldırıların amacı, hizmeti veren sunucuları aşırı yüklenmeye ve kullanılamaz hale gelmeye zorlamaktır. Bu suçlar, siber suçluların maddi kazanç sağlamak veya bir siyasi/ideolojik amaç uğruna hareket etmek gibi nedenlerle gerçekleştirdiği tehlikeli eylemlerdir.

4. Bilişim Sistemine Girme

İzinsiz olarak bir bilgisayar, ağ veya diğer bilişim sistemlerine erişim sağlama eylemidir. Bu suç, bilgisayar korsanlığı olarak da bilinir. Bu tür bir suçun işlenmesi, hem bireysel kullanıcılara hem de şirketlere, hükümet kurumlarına ve diğer kuruluşlara ciddi zararlar verebilir. Bu eylem, veri hırsızlığı, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık, casusluk ve sabotaj gibi diğer suçların işlenmesine de yol açabilir.

5. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları, bilgisayar ve diğer dijital sistemlerin işleyişini engelleyen veya zarar veren eylemlerdir. Bu suçlar genellikle siber suçlular tarafından gerçekleştirilir ve maddi, fiziksel ve psikolojik zararlar doğurabilir. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir ve bu tür suçlar, veri koruma yasalarını ihlal edebilir. Bu suçlar ciddi sonuçlar doğurabilir ve önlenmeleri ve suçluların adalet karşısında hesap vermeleri önemlidir.

6. Haberleşmenin Gizliliğnini İhlali

Haberleşmenin gizliliği ihlali, bir kişinin özel iletişimini izinsiz olarak dinlemek, kaydetmek, izlemek veya ifşa etmek anlamına gelir. Bu suç, bireylerin özel hayatının korunması için temel bir hak olan haberleşme özgürlüğünün ihlal edilmesine neden olur. Suçlar, telefon, e-posta, mesajlaşma uygulamaları veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan özel iletişimi izinsiz olarak elde etme, kaydetme veya ifşa etme eylemlerini içerir. Suçlar ciddi yasal cezalara neden olabilir ve kişisel bilgilerin ortaya çıkmasına ve mağdurların itibarının tehlikeye atılmasına neden olabilir. Bu suçlar, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde artan bir sorun haline gelmektedir ve özel iletişimlerin korunması için etkili yasal önlemler ve güvenlik protokolleri uygulanması önemlidir.

7. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi

Özel hayatın gizliliği suçu, bir kişinin izinsiz olarak özel hayatına ait bilgilerin elde edilmesi, ifşa edilmesi veya yayınlanmasıdır. Bu suç, özel hayatın ihlali sonucu mağdurların itibarını, özel hayatını ve işlerini tehlikeye atarak ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu suç, kişisel bilgilerin yanı sıra fotoğraflar, videolar ve diğer özel içeriklerin de izinsiz olarak elde edilmesi veya ifşa edilmesini kapsar. Suç, birçok ülkede yasal bir suçtur ve suçu işleyenler ciddi yasal cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bu suç daha da artmakta ve bireylerin kişisel bilgilerinin korunması için güçlü güvenlik protokolleri uygulaması ve etkili yasal önlemler alınması önemlidir.

8. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, bir kişinin izni olmaksızın kişisel verilerin toplanması veya kaydedilmesidir. Bu suç, özel hayata ilişkin bilgilerin ele geçirilmesine ve kötüye kullanılmasına neden olabilir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, birçok ülkede yasal bir suçtur ve cezaları, suçun ciddiyetine ve işlenme şekline göre değişebilir. Bu suç, özellikle internet ortamında daha da yaygın hale gelmiştir ve kişisel verilerin korunması için güvenlik önlemleri alınması ve yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu suç, bir kişinin özel hayatına ve kişisel bilgilerine karşı yapılan bir saldırıdır ve bu nedenle, bu tür eylemlerle mücadele etmek ve kişisel verilerin korunmasını sağlamak için etkili önlemler almak önemlidir.

9. Nitelikli Hırsızlık

Nitelikli hırsızlık, bilgisayar veya bilgisayar sistemine izinsiz olarak girerek, verileri çalmak veya değiştirmek suretiyle işlenen bir bilişim suçudur. Suçun nitelikli sayılabilmesi için, bilgisayar veya internet aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu suç, kişisel veya ticari verilerin çalınması veya ifşa edilmesine neden olabilir. Cezaları, çalınan verilerin niteliği, suçun işlenme şekli ve mağdurun zararına bağlı olarak değişebilir. Suçun önlenmesi için, bilişim güvenliği protokolleri, yasal düzenlemelerin güncellenmesi ve yasaların uygulanması gerekmektedir.

Siber Suçlar için Uygulanan Cezalar

Siber suçlar ülkeler için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğundan, bu tür suçları gerçekleştiren kişilere yönelik ciddi cezalar uygulanmaktadır. Siber suçlardan sorumlu kişiler, hukuki süreçler sonucu cezalandırılabilirler. Bu süreçlerde adli bilişim uzmanları, saldırıların kaynağının tespiti ve delil toplama işlemleri gibi konularda destek sağlayabilirler.

Siber suçlara karşı çeşitli yasal yaptırımlar da mevcuttur. Örneğin, bazı ülkeler adli bilişim uzmanlarının siber suçlar için delil toplama ve analiz yapması için özel yasalar tasarlamıştır. Bu yasalar, siber suçlar için daha etkili bir şekilde adli işlem yapılabilmesini sağlayabilirler.

Türkiye’de Bilişim Suçları ve Cezaları

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları

Bu maddeler Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçlarını düzenleyen bölümünü oluşturur.

5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında tüm bilişim suçlarını 243 ile 245 maddeleri arasında düzenllemiştir.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),

MADDE 243.- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),

MADDE 244. – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),

MADDE 245.- (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Siber Suç İhbarı veya Şikâyeti Nasıl Yapılır?

Siber suç ihbarı veya şikâyeti yapmak için birkaç yol vardır. Öncelikle, ülkenizdeki polis veya savcılık makamlarına başvurabilirsiniz. Bu makamlar, siber suçlarla mücadele etmek ve sorumlularını cezalandırmak için özel birimler oluşturmuşlardır. Bu birimlere başvurarak, siber suçlardan şikâyet edebilir ve suçluların yakalanması için destek talep edebilirsiniz.

Ayrıca, bazı ülkelerde siber suçlarla mücadele etmek için özel kuruluşlar veya siber suç birimleri de bulunmaktadır. Bu birimlere başvurarak, siber suçlar hakkında ihbar veya şikâyet yapabilirsiniz. Bu birimler genellikle, siber suçlarla mücadele etmek için özel uzmanlık gerektiren teknikleri ve araçları kullanırlar ve bu nedenle siber suçlarla mücadele konusunda daha etkili olabilirler.

Siber suç ihbarı veya şikâyeti yaparken, suçun ne zaman işlendiğini, kimin işlediğini ve ne tür bir zarara neden olduğunu açık bir şekilde belirtmeniz önemlidir. Bu bilgiler, polis veya savcılık makamlarının suçluları yakalamak ve cezalandırmak için gerekli adımları atmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, mümkün olduğu kadar çok kanıt toplamanız da faydalı olacaktır. Bu kanıtlar, suçluların kimliğinin belirlenmesine ve suçun kanıtlanmasına yardımcı olabilir.

Bilişim Suçları İhbarı Dilekçe Örneği

 ………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİNİN;

ADI, SOYADI :

T.C KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ :

ŞÜPHELİNİN; (BİLİNİYORSA)

ADI, SOYADI :

T.C KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ :

SUÇ TARİHİ: …../…. /………

SUÇUN KONUSU:

1- Yukarıda belirtilen suç tarihinde …….. adlı internet sitesinin …………. adlı kullanıcısı olarak ……………… ismindeki kişisel hesabıma; yine söz konusu internet sitesinin ……………… adlı ve ……………. İsmindeki ……. hesabından ………………………………………. Şeklinde hakaret içerikli elektronik bir ileti gönderilmiştir.

2- Şüphelinin bahsedilen hesap üzerinde belirttiği cep telefonu numarası ve e-mail adresi ….dur. Şüphelinin …. hesapları ile ilintili olduğu her türlü izahtan varestedir. Şüpheli kullanıcı sahte bir hesap olduğu takdirde …. kişiden …. deliller nedeniyle kullanıcı olduğu bakımından makul şüphe duymaktayız.

3-Tarafıma yönelik hakaret içerikli eylemi gerçekleştiren kişi/kişilerin cezalandırılmasını talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER:

Not:(EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YA DA YAZICI ÇIKTISI VARSA DİLEKÇEYE EK OLARAK BELİRTİLİP EKLENMELİDİR ANCAK BU TÜR DELİLLER ZARURİ OLMADIKÇA DİKKATE ALINMAZ. SUÇUN İSNAD EDİLDİĞİ ŞAHSA AİT MAİL ADRESİ, TELEFON NUMARASI, KİŞİSEL HESABINDA YER ALAN İLETİŞİM BİLGİLERİ BU KONUDA SANIĞA SUÇUN İSNAD EDİLEBİLMESİ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIR.)

NETİCE-İ TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak suç delillerinin tespiti için gerekli emniyet birimlerine müzekkere yazılmasını akabinde iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın yapılarak şüphelinin eylemine uyan TCK veya sair mevzuat gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…../……….

Türkiye’de siber suç ihbarı veya şikâyeti nasıl yapılır?

Türkiye’de siber suç ihbarı veya şikâyeti yapmak için farklı yollar bulunmaktadır. İlk olarak, en hızlı ve kolay yöntem olarak 155 Polis İmdat hattına telefonla veya 156 Jandarma İmdat hattına telefonla ulaşılarak, siber suçlarla ilgili şikayetlerde bulunulabilir. Ayrıca, internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “Siber Suç İhbar Hattı” linki aracılığıyla da şikayetler yapılabilmektedir.

Diğer bir yöntem ise, “Alo 130 Siber Suç İhbar Hattı” aracılığıyla şikayetlerin yapılabildiği bir çağrı merkezi bulunmaktadır. Bu hatta 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabilmektedir. Siber suç ihbar hattına şikayette bulunurken, mümkün olduğunca ayrıntılı bilgi vermek, suçun işlendiği tarih, saat ve yer gibi bilgileri paylaşmak, varsa tanık bilgilerini paylaşmak önemlidir.

Ayrıca, Türkiye’de bazı özel sektör kuruluşları da siber suç ihbarı alabilmektedir. Örneğin, Türkiye Bankalar Birliği, “Siber Güvenlik İhlali Bildirim Sistemi” aracılığıyla bankacılık sektöründe yaşanan siber güvenlik ihlallerine ilişkin şikayetleri alabilmektedir.

 

InfinitumIT Adli Bilişim Hizmeti

Adli bilişim hizmetleri, genellikle mahkeme davalarında delil olarak kullanılabilen dijital verilerin adli amaçlar için toplanması ve işlenmesi süreçlerini kapsar.

InfinitumIT, adli bilişim hizmetleri sunan bir şirkettir. Şirket, dijital delil toplama, adli veri analizi, adli bilişim raporlama, dijital olay yeri inceleme, adli bilişim danışmanlığı ve e-discovery hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, hukuk firmaları, şirketler, sigorta şirketleri, kamu kurumları ve özel müşteriler tarafından talep edilebilir.

InfinitumIT, uluslararası standartlara uygun olarak adli bilişim hizmetleri sunan bir şirkettir ve adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibe sahiptir. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır ve güvenli, doğru ve dürüst bir şekilde çalışmayı taahhüt etmektedir.

İşletmenizi Siber Suçlardan Korumak için Alabileceğiniz Tedbirler

İşletmeler, siber suçlarla karşılaşma olasılığı yüksek bir ortamda faaliyet gösterirler. Bu nedenle, işletmelerin, siber suçlarla mücadele edebilmek için gerekli önlemleri alması önemlidir. İşletmelerin alabileceği bazı tedbirler şunlardır:

 • Personel Eğitimi: İşletmeler, personellerini siber güvenlik konularında eğiterek, şirket bilgilerinin nasıl korunacağı ve siber saldırılara karşı nasıl önlem alınacağı konusunda bilgilendirmelidir. Personelin bilinçli olması, işletmenin siber suçlarla mücadelesinde önemli bir faktördür.
 • Güçlü Şifreler: İşletmeler, çalışanlarının kullanacağı şifrelerin güvenliğini sağlamalıdır. Şifrelerin karmaşık ve zor tahmin edilebilir olması, siber suçlara karşı önemli bir koruma sağlar.
 • Veri Yedekleme: İşletmeler, verilerinin yedeklenmesiyle birlikte, siber saldırılar sonrasında bile veri kaybı yaşanmadan işlerin devam etmesini sağlayabilirler.
 • Güvenlik Duvarı ve Anti-Virüs Yazılımı: İşletmeler, güvenlik duvarı ve anti-virüs yazılımı kullanarak, siber suçlara karşı korunma sağlayabilirler. Bu yazılımlar, bilgisayarları virüs ve zararlı yazılımlardan koruyarak, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olur.
 • İşletme İçi Ağ Erişim Kontrolleri: İşletmeler, ağ erişimlerini kısıtlayarak, çalışanlarının şirket içindeki bilgilere sınırlı erişimine izin verebilirler. Bu şekilde, bilgilerin yanlış kişilerin eline geçmesi riski azaltılır.
 • Çok faktörlü kimlik doğrulama: İşletmeler, kullanıcıların doğruluğunu sağlamak için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanabilirler. Bu yöntem, kullanıcının kimliğini onaylamak için birden fazla doğrulama faktörü kullanır ve hesapların çalınmasını önler.
 • Güvenlik Politikaları: İşletmeler, belirli bir güvenlik politikası benimseyerek, siber suçlara karşı korunma sağlayabilirler. Bu politika, işletmenin belirli bir çerçeve içinde hareket etmesini sağlar ve siber suçlarla mücadele etmek için gerekli adımları belirler.

InfinitumIT Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

InfinitumIT, müşterilerinin siber saldırılara karşı korunması ve iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli olan güvenlik önlemlerini alarak, risklerin minimize edilmesine yardımcı olur.

InfinitumIT, müşterilerine bir dizi siber güvenlik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Siber Güvenlik Risk Analizi: İşletmenin siber güvenlik risklerini belirleyen kapsamlı bir analiz yapılır. Bu analiz sonucunda işletmenin zayıf noktaları tespit edilir ve bu zayıf noktaların nasıl giderileceği konusunda öneriler sunulur.
 • Siber Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri: İşletmelerin siber güvenlik politikaları ve prosedürlerinin oluşturulması, güncellenmesi veya gözden geçirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunulur.
 • Siber Güvenlik Eğitimi: İşletme çalışanlarına siber güvenlik konusunda eğitimler verilerek, farkındalık oluşturulması ve siber güvenlik risklerinin en aza indirilmesi amaçlanır.
 • Siber Güvenlik Testleri: İşletmenin siber güvenlik sistemlerinin test edilmesi ve var olan zayıflıkların tespit edilerek, giderilmesi hizmeti sunulur.
 • Siber Olay Yönetimi: İşletme bünyesinde yaşanabilecek siber olaylar için hazırlık yapılması ve bu olaylar karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulur.

InfinitumIT, bu ve benzeri hizmetlerle işletmelerin siber güvenliği konusunda güvenli bir ortam oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca, işletmelerin siber güvenlik stratejilerini belirlemelerine, uygulamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olarak, siber suçluların neden olabileceği zararları minimuma indirmeyi hedefler.

 • Siber suçlar hangi birime bağlıdır?
  Türkiye'de siber suçlarla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, siber suçlarla mücadele için özel olarak oluşturulmuş birimlerdir. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde de Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Bu daire başkanlığı, Türkiye genelinde jandarma teşkilatı tarafından yürütülen siber suçlarla ilgili soruşturma ve takip işlemlerini koordine etmektedir.
 • Siber suçların cezası ne kadar?
  Siber suçların cezası, suçun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, kimlik avı veya dolandırıcılık gibi daha hafif suçlar genellikle para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılırken, daha ciddi suçlar, örneğin veri hırsızlığı veya bilgisayar korsanlığı, daha ağır cezalara yol açabilir. Bu cezalar arasında, uzun hapis cezaları, yüksek para cezaları ve hatta ömür boyu hapis cezaları da yer alabilir.
 • Siber suçlar kaç günde tespit edilir?
  Siber suçların ne kadar sürede tespit edileceği, suçun türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Bazı suçlar, örneğin bir saldırganın bir bilgisayar sistemi veya ağa erişmesi, hemen tespit edilebilirken, diğer suçlar, örneğin bir phishing saldırısı, daha uzun sürebilir. Siber suç birimleri, çeşitli teknikler kullanarak suçluları tespit etmek ve soruşturmak için çalışırlar.
 • Savcılık hangi durumlarda IP adresi alır?
  Savcılık genellikle bir suçun işlendiğini düşündüğünde IP adresi alır. Örneğin, bir kişi bir siber suç işlediğinde, savcılık o kişinin IP adresini alarak kimliğini tespit etmeye çalışabilir. IP adresi, saldırganın nereden saldırdığını belirlemek için kullanılır. Savcılık, IP adresi dışında, diğer teknik araçları kullanarak suçluları tespit edebilir.
 • Siber suçlar cezası paraya çevrilir mi?
  Siber suçlar genellikle maddi zararlar, kişisel veri kaybı veya toplumda güvensizlik yarattığından, siber suç cezaları genellikle para cezası şeklinde uygulanmaz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, saldırganın kurbanın bilgisayar sistemi veya ağına verdiği maddi zararlar için para cezası da uygulanabilir.
 • Siber suçlar için nereye başvurulur?
  Siber suçlarla ilgili olarak, yerel veya ulusal polis teşkilatlarına veya siber suç birimlerine başvurulabilir. Bu birimler, siber suçların önlenmesi, soruşturulması ve cezalandırılması konularında uzmanlaşmış ekiplerden oluşur. Ayrıca, siber suçlarla ilgili olarak, bazı ülkelerde özel siber suç savcılıkları veya mahkemeler de bulunmaktadır.
 • Siber suç örnekleri nelerdir?
  Siber suçlar, birçok farklı türde olabilir ve hedefleri değişebilir. Bazı siber suç örnekleri şunları içerebilir:
  • Phishing: Sahte web siteleri, e-postalar veya mesajlar yoluyla insanların kişisel ve finansal bilgilerini elde etmeye çalışan bir saldırı türüdür.
  • Veri hırsızlığı: Bir kişinin veya şirketin verilerini çalmayı amaçlayan bir saldırı türüdür. Bu tür saldırılar, hassas kişisel bilgiler, işletme sırları veya ticari veriler gibi verileri hedef alabilir.
  • Bilgisayar korsanlığı: Bir kişinin veya şirketin bilgisayar sistemine izinsiz erişim sağlamaya çalışan bir saldırı türüdür. Bu tür saldırılar, sistemleri çökertmek, verileri silmek veya çalmak veya başka zararlı amaçlar için kullanmak gibi amaçlarla gerçekleştirilebilir.
  • Siber zorbalık: Kişileri, özellikle de çocukları, siber tehditler veya tacizlerle rahatsız etmeyi amaçlayan bir saldırı türüdür. Bu tür saldırılar, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları veya diğer online platformlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
 • Fake hesaplarla işlenen siber suçları polis tespit edebilir mi?
  Özellikle sosyal medya platformları üzerinde yaygın olan fake hesaplarla işlenen siber suçlar, polisin tespit etmesi için zorlu bir görev olabilir. Ancak, polis bu tür suçları tespit etmek için birçok teknik ve yöntem kullanabilir.Öncelikle, polis fake hesapların arkasındaki kişiyi tespit etmek için IP adreslerini kullanabilir. IP adresi, internete bağlı cihazların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. Bu numara, cihazın yerini tespit etmek için kullanılabilir. Polis, fake hesaplardan gerçekleştirilen suçları araştırırken, IP adreslerini takip ederek saldırganın nereden saldırdığını tespit edebilir.Ayrıca, polis fake hesapların kullanıldığı sosyal medya platformlarına da erişebilir. Bu platformlar, hesapların aktivitelerini takip etmek ve sahte hesapları tespit etmek için farklı araçlar sağlarlar. Polis bu araçları kullanarak, fake hesapları tespit edebilir ve arkasındaki kişiyi belirleyebilir.Bunun yanı sıra, polis fake hesapları tespit etmek için çeşitli teknikler kullanabilir. Örneğin, saldırganların kullandığı cihazların bilgileri üzerinden, hesapların sahte olduğunu tespit edebilirler. Ayrıca, sosyal medya platformlarındaki bot hesapları da tespit etmek için özel algoritmalar kullanırlar.
Kategoriler Makaleler