Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

Siber saldırganlar oldukça motive bir şekilde siber faaliyetlerini yürütürken, atak yöntemlerini ve çeşitliliklerini günden güne arttırmaktadır. Artan bu siber tehdit faktörlerinde saldırı altında olmadan önce haberdar olmak kritik öneme sahiptir. Saldırıları tahmin etme gücü kurumların aksiyonlarının iyileştirilmesini sağlayarak karar alma sürecini hızlandırır.

Siber Tehdit İstihbaratı (CTI) Nedir?

Siber Tehdit İstihbaratı (Cyber Threat Intelligence), bilgisayar sistemleri, ağlar ve dijital cihazlar gibi dijital varlıkların güvenliği için tehditlerin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve öngörülmesi amacıyla yapılan bir faaliyettir. Siber Tehdit İstihbaratı, kötü niyetli aktörlerin (hackerlar, siber suç örgütleri, devlet destekli aktörler vb.) kullandığı yöntemlerin, araçların ve tekniklerin anlaşılmasına yardımcı olur.

Amacı ve İşletmeler İçin Önemi Nedir?

Amacı, tehdit aktörlerinin yöntemleri, araçları ve teknikleri tespit ederek, buna karşı savunma önlemleri almak ve dijital varlıkların güvenliğini sağlamaktır. Bu süreçte, Siber Tehdit İstihbaratı uzmanları, siber saldırılar için kullanılan araçları, kötü amaçlı yazılımları ve diğer taktikleri analiz ederek, gelecekteki saldırıları önlemek için savunma stratejileri geliştirirler.

Siber Tehdit İstihbaratı, özellikle devlet kurumları, büyük şirketler ve kritik altyapılar için önemlidir, çünkü bu alanlar sık sık hedef alınmaktadır ve güvenlik açıkları sonucu büyük zararlar ortaya çıkabilir.

Siber Tehdit İstihbaratı, işletmeler için de büyük önem taşımaktadır çünkü günümüzde işletmeler, dijital varlıklarının güvenliğini sağlamak için birçok teknolojik araç ve hizmet kullanmaktadır. Ancak, siber tehditlerin artmasıyla birlikte, bu önlemler yeterli olmayabilir ve işletmeler siber saldırılara maruz kalabilirler. İşte bu nedenle, Siber Tehdit İstihbaratı hizmeti işletmelerin siber tehditlere karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlar.

Siber Tehdit İstihbaratı ile işletmeler, güncel tehditler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Böylece, işletmeler, kendilerine özgü bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilirler. Siber Tehdit İstihbaratı, işletmelerin siber saldırıları tespit edip önleyebilmesi için güvenlik açıkları hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca, Siber Tehdit İstihbaratı, işletmelerin işlerini korumak için hangi tür siber tehditlere karşı daha hassas olduklarını ve hangi alanların daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğunu belirlemelerine yardımcı olur. Bu bilgiler, işletmelerin kritik varlıklarını ve verilerini korumak için uygun önlemler almasına olanak tanır.

Siber Tehdit İstihbaratı, işletmelerin siber güvenlik stratejilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Bu da, işletmelerin güvenliği sağlamak için harcadıkları çabayı artırarak, müşterilerin güvenini kazanmalarına ve itibarlarını korumalarına yardımcı olur.

Siber İstihbarat Teknikleri Nelerdir?

Siber istihbarat teknikleri, potansiyel veya mevcut siber tehditler hakkında bilgi toplamak, analiz etmek ve yaymak için kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, siber güvenlik uzmanları tarafından kuruluşlarının bilgi sistemlerine ve verilerine yönelik tehditleri belirlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Yaygın olarak kullanılan bazı Siber İstihbarat teknikleri:

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT): Sosyal medya, haber siteleri ve forumlar gibi halka açık kaynaklardan bilgi toplanır.

İnsan İstihbaratı (HUMINT): Potansiyel tehditler hakkında bilgi sahibi olabilecek çalışanlar veya satıcılar gibi içeriden kişilerle kişisel etkileşim yoluyla bilgi toplanır.

Teknik İstihbarat (TECHINT): Potansiyel siber saldırıların kalıplarını ve göstergelerini belirlemek için ağ günlükleri gibi teknik verilerin analizi yapılır.

Sinyal İstihbaratı (SIGINT): Potansiyel siber tehditleri belirlemek için e-postalar veya telefon görüşmeleri gibi elektronik iletişimler dinlenir ve analiz edilir.

Tehdit modellemesi: Bir kuruluşun bilgi sistemlerindeki potansiyel güvenlik açıklarını ve saldırı vektörleri tanımlanır ve bu riskleri azaltmak için stratejiler geliştirilir.

Kötü amaçlı yazılım analizi: Potansiyel tehditleri belirlemek ve karşı önlemler geliştirmek için kötü amaçlı yazılımların özellikleri ve davranışları analiz edilir.

İlişkilendirme analizi: Tehdit aktörlerinin motivasyonlarını daha iyi anlamak ve gelecekteki saldırıları azaltmak için stratejiler geliştirmek amacıyla sorumlu bireyler, gruplar veya ulus devletler de dahil olmak üzere bir siber saldırının kaynağı belirlenir.

Siber güvenlik uzmanları bu teknikleri kullanarak gelişen tehdit ortamını daha iyi anlayabilir ve kuruluşlarının bilgi sistemlerini ve verilerini korumak için proaktif stratejiler geliştirebilirler.

Siber Tehdit İstihbaratının Prensipleri Nelerdir?

Siber İstihbaratın kurumlara sağladığı kritik yaklaşımları bazı prensipler ile açıklamak gerekmektedir. Böylelikle üzerinde durulması gereken temel yapılar doğrultusunda Siber Tehdit İstihbaratı değerlendirilebilmektedir.

Denetimin Oluşturulması

Siber tehdit istihbaratı çalışması boyunca birçok farklı kaynaktan tehdit faktörleri hakkında ham veriler devamlı olarak toplanmaktadır. CTI ekipleri bu toplanan verileri analiz ederek siber tehdit istihbarat yöntemleri oluştururlar. Ardından kurumlar bu yöntemlerini güvenlik duruşlarını iyileştirmek için toplanan ham verileri güvenlik ve kontrol araçlarına ekleyerek yorumlarlar. Bu tarz güvenlik yönteminin en temel amacı, kurumların en savunmasız oldukları gelişmiş tehdit faktörlerine; zero-day tehditlerine karşı nasıl önlem alınacağı konusunda ön bilgilendirme sağlamaktır.

Şeffaflığın Korunması

Ağınızda bulunan bir anomali tespiti sırasında güvenlik ekiplerinin bunun gerçek bir tehdit mi yoksa False-Positive bir aktivite mi olduğunu anlaması önemli bir husustur. Siber istihbarat hakkında entegre bir şekilde çalışmak nelerin ele alınmasını gerektiği hususunda daha fazla fikre sahip olduğu gibi, yanıtlama oranlarını arttırarak asıl önemli olan tehditlere odaklanılmasını sağlayacaktır.

Duyarlılığın Sağlanması

Bilgi paylaşıldıkça gücünü arttırır. Aynı durum siber tehdit istihbaratı içinde oldukça önemlidir. Tehdit istihbaratı hakkında veriler paylaşılması birden fazla kurumun altyapılarını aynı anda güçlendirmesine yardımcı olur. Herhangi bir siber saldırıya sizden önce bir kurumun maruz kalması hakkında bilgiye sahip olmak, aynı saldırı için şeffaflığa sahip olmanız anlamına gelir. Böylelikle başkalarının başına gelen hususlardan ders çıkarılabilir. Yapılan anketler sonucunda tehdit istihbaratına sahip olan kurumların siber istihbarat ile ilgili verilerde çoğunlukla devlete bağlı kurumlara başvurduğu açığa çıkmıştır.

Niteliğin Düzenlenmesi

Tehdit istihbaratı güvenlik altyapısının değerlendirilmesi konusunda önemli role sahiptir. Yazılım, araç ve uygulamalarda bulunan güvenlik açıklıklarından yararlanılması hakkında düzenli bilgi sağlar. Oluşabilecek güvenlik açıklıkları hakkında bilgi sahibi olup ve kritik varlıklar hakkında risk değerlendirmesi rahatça yapılabilmektedir.

Verimliliğin Sürdürülmesi

Saldırganların bir veya birkaç adım önünde olmak kurumları rahatlatan faktörlerdendir. Saldırılara karşı erken aksiyon alınmasında, saldırı anı ve sonrası durumlarını ortadan kaldıracaktır. Doğru istihbarat analizi sağlandığı takdirde iş yükünü aza indirmenin yanı sıra personel ihtiyacını da azaltacaktır. Bu da kurumları daha öncelikli yaklaşımlarında daha fazla önem vermesine olanak sağlar.

ThreatMon Siber Tehdit İstihbaratı Hizmeti

Müşterilerimizin varlıklarını başta Dark/Deep Web olmak üzere her türlü kişisel ve işletme düzeyinde herhangi bir veri sızıntısına uğrayıp uğramadıklarını, uğradılarsa sızmış verilerin tespiti, kişisel ve şirket e-postalarına ait veri sızıntılarını Infinitum IT’den ayrı bir girişimimiz olan ThreatMon bünyesinde CTI ekibi olarak uzmanlığımızı kullanarak proaktif yaklaşımla tespit etmekteyiz. Ayrıca External Attack Surface Management hizmetimiz ile müşterilerimizin varlıklarında en ince detayına kadar var olan zafiyetlerin tespiti ve bu zafiyetlerden meydana gelebilecek olası veri sızıntılarına karşı müşterilerimizi bu zafiyetlerin kapatılması ve varlıklarının güvenliğinin üst düzeye çıkartılması noktasında destek vermekteyiz.

 • Siber Saldırı Nedir?
  Siber saldırı, internet, bilgisayar ağı veya diğer elektronik iletişim cihazları aracılığıyla yapılan bir saldırıdır. Bu saldırılar, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir ve amaçları genellikle ağ veya sistemlere zarar vermek, verileri çalmak veya işletmeleri veya kişileri hedef alarak para veya diğer hassas bilgileri elde etmektir. Birçok siber saldırı çeşidi mevcuttur. Bunlardan bazıları Phishing Saldırıları, Malware, DoS/DDoS Saldırıları ve Ransomware’dir.
 • Siber Tehdit Nedir?
  Siber tehdit, internet veya diğer elektronik iletişim cihazları yoluyla bir işletmeyi, kuruluşu veya bireyi hedef alan, bilgi sistemlerine veya ağlara yönelik bir tehlikedir. Siber tehditler, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir ve birçok farklı hedefe yönelik olabilirler, örneğin finansal veriler, müşteri bilgileri, kişisel bilgiler veya ulusal güvenliği etkileyen veriler gibi hassas bilgilere erişim sağlamayı amaçlayabilirler.Siber tehditler, siber suçluların bilgisayar ağlarına veya sistemlere yasa dışı olarak erişmelerine, bu verileri çalmalarına, manipüle etmelerine veya yok etmelerine olanak tanır. Siber tehditlerin yaygın bir şekilde kullanıldığı bazı örnekler arasında kötü amaçlı yazılımlar, kimlik avı (phishing), DDoS saldırıları, fidye yazılımları ve casus yazılımlar yer almaktadır.Siber tehditler, hem bireyleri hem de işletmeleri ciddi şekilde etkileyebilir ve bu nedenle siber güvenlik, herhangi bir siber tehdide karşı korunmak için alınabilecek önemli bir adımdır. İşletmeler ve bireyler, bilgi güvenliğini sağlamak için siber tehditlere karşı etkili koruma önlemleri almaları gerekmektedir.
 • Siber Güvenliğimizi sağlamak için öncelikli olarak neler yapılmalıdır?
  Siber güvenlik, birçok farklı bileşenden oluşan bir süreçtir ve işletmelerin ve bireylerin siber saldırılara karşı korunmak için birçok önlem alması gerekmektedir. Siber güvenliğinizi sağlamak için öncelikli olarak aşağıdaki adımlar atılabilir:
  1. Eğitim: İlk adım, siber güvenlik hakkında eğitim almaktır. Hem bireyler hem de işletmeler, siber tehditleri tanımayı, nasıl önleyeceklerini ve nasıl tepki vereceklerini öğrenmelidir.
  2. Güçlü Şifreler: Kullanıcı hesapları için güçlü şifreler oluşturmak ve sık sık şifreleri değiştirmek önemlidir. Güçlü şifreler, karmaşık karakterler, sayılar ve semboller içermelidir.
  3. Güvenlik Yazılımı: Bilgisayarlarınıza, akıllı telefonlarınıza ve diğer cihazlarınıza güvenlik yazılımı yüklemek önemlidir. Antivirüs yazılımları, güvenlik duvarları ve diğer güvenlik araçları, siber saldırılar karşısında koruma sağlayabilir.
  4. Güncellemeleri Takip Etmek: İşletim sistemleri, uygulamalar ve güvenlik yazılımları dahil olmak üzere tüm yazılımları düzenli olarak güncellemek ve güncel tutmak önemlidir. Güncellemeler, bilinen güvenlik açıklarının düzeltilmesine yardımcı olabilir.
  5. Veri Yedekleme: Verilerinizi düzenli olarak yedeklemek ve yedeklerinizi güvende tutmak önemlidir. Veri kaybı, siber saldırıların bir sonucu olarak oluşabilir ve yedekler, kaybedilen verilerin yerine konmasına yardımcı olabilir.
  6. Yetkilendirme Kontrolleri: Bireylerin ve işletmelerin, yalnızca gereksinim duydukları verilere erişebilmeleri için yetkilendirme kontrolleri uygulamaları gerekmektedir. Bu, siber saldırıların etkisini azaltabilir.
  7. Fiziksel Güvenlik: Sadece dijital verileri değil, fiziksel ekipmanları da korumak önemlidir. İşletmelerin ve bireylerin, bilgisayarları, telefonları ve diğer cihazları güvenli bir şekilde saklamaları gerekmektedir.
  Bu adımlar, siber güvenliği sağlamak için atılması gereken öncelikli adımlardan sadece birkaçıdır. Her işletmenin ve bireyin kendine özgü bir güvenlik planı oluşturması ve bu planı düzenli olarak gözden geçirmesi gerekmektedir.
Kategoriler Makaleler