Siber Tehdit İstihbaratı

Siber saldırganlar oldukça motive bir şekilde siber faaliyetlerini yürütürken, atak yöntemlerini ve çeşitliliklerini günden güne arttırmaktadır. Artan bu siber tehdit faktörlerinde saldırı altında olmadan önce haberdar olmak kritik öneme sahiptir. Saldırıları tahmin etme gücü kurumların aksiyonlarının iyileştirilmesini sağlayarak karar alma sürecini hızlandırır. Siber İstihbaratın da bu aşamalardaki rolü günden güne artmaktadır. Peki bu aşamalarda siber istihbarat ne gibi roller oynuyor?

siber tehdit istihbaratı - cti

Siber Tehdit İstihbaratı (CTI) Nedir?

Cyber Threat Intellingece (CTI), bir kurumun ya da kuruluşun varlıklarının güvenliğini tehdit eden hem potansiyel hem mevcut saldırıları analizinin yapılarak toparlanmasına odaklanan siber güvenlik yaklaşımıdır. CTI’nin en önemli noktası siber risklerin sonucunda uzun vadede pozisyonlarını koruyarak derinlemesine anlayış içerisinde bulunmaktır. CTI ekipleri sağladığı bilgiler ile hizmet verdiği kurumlara en kısa sürede aksiyon almasına olanak sağlamaktadırlar.

 

Siber Tehdit İstihbaratı Neden Önemlidir?

Siber İstihbaratın kurumlara sağladığı kritik yaklaşımları bazı ilkeler ile açıklamak gerekmektedir. Böylelikle üzerinde durulması gereken temel yapılar doğrultusunda Siber Tehdit İstihbaratı değerlendirilebilmektedir.

 

  • Denetimin Oluşturulması

Siber tehdit istihbaratı çalışması boyunca birçok farklı kaynaktan tehdit faktörleri hakkında ham veriler devamlı olarak toplanmaktadır. CTI ekipleri bu toplanan verileri analiz ederek siber tehdit istihbarat yöntemleri oluştururlar. Ardından kurumlar bu yöntemlerini güvenlik duruşlarını iyileştirmek için toplanan ham verileri güvenlik ve kontrol araçlarına ekleyerek yorumlarlar. Bu tarz güvenlik yönteminin en temel amacı, kurumların en savunmasız oldukları gelişmiş tehdit faktörlerine; zero-day tehditlerine karşı nasıl önlem alınacağı konusunda ön bilgilendirme sağlamaktır.

  • Şeffaflığın Korunması

Ağınızda bulunan bir anomali tespiti sırasında güvenlik ekiplerinin bunun gerçek bir tehdit mi yoksa False-Positive bir aktivite mi olduğunu anlaması önemli bir husustur. Siber istihbarat hakkında entegre bir şekilde çalışmak nelerin ele alınmasını gerektiği hususunda daha fazla fikre sahip olduğu gibi, yanıtlama oranlarını arttırarak asıl önemli olan tehditlere odaklanılmasını sağlayacaktır.

  • Duyarlılığın Sağlanması

Bilgi paylaşıldıkça gücünü arttırır. Aynı durum siber tehdit istihbaratı içinde oldukça önemlidir. Tehdit istihbaratı hakkında veriler paylaşılması birden fazla kurumun altyapılarını aynı anda güçlendirmesine yardımcı olur. Herhangi bir siber saldırıya sizden önce bir kurumun maruz kalması hakkında bilgiye sahip olmak, aynı saldırı için şeffaflığa sahip olmanız anlamına gelir. Böylelikle başkalarının başına gelen hususlardan ders çıkarılabilir.  Yapılan anketler sonucunda tehdit istihbaratına sahip olan kurumların siber istihbarat ile ilgili verilerde çoğunlukla devlete bağlı kurumlara başvurduğu açığa çıkmıştır.

 

  • Niteliğin Düzenlenmesi

Tehdit istihbaratı güvenlik altyapısının değerlendirilmesi konusunda önemli role sahiptir. Yazılım, araç ve uygulamalarda bulunan güvenlik açıklıklarından yararlanılması hakkında düzenli bilgi sağlar. Oluşabilecek güvenlik açıklıkları hakkında bilgi sahibi olup  ve kritik varlıklar hakkında risk değerlendirmesi rahatça yapılabilmektedir.

 

  • Verimliliğin Sürdürülmesi

Belirtilen diğer ilkeler sonucunda saldırganların bir veya birkaç adım önünde olmak kurumları rahatlatan faktörlerdendir. Saldırılara karşı erken aksiyon alınmasında, saldırı anı ve sonrası durumlarını ortadan kaldıracaktır. Doğru istihbarat analizi sağlandığı takdirde iş yükünü aza indirmenin yanı sıra personel ihtiyacını da azaltacaktır. Bu da kurumları daha öncelikli yaklaşımlarında daha fazla önem vermesine olanak sağlar.

Siber saldırılar, etkisini her geçen gün artırarak göstermeye devam etmektedirler. Ufak çaplı ama beklenmedik bir noktadan gelebilecek bir saldırı bile kurumlarda azımsanamayacak zarara yol açabilmektedir. Bu yüzden, bu tarz saldırıların önceden analiz edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Saldırıların öngörülmesi ve henüz bir saldırı olmadan önlem alınabilmesi açısından siber istihbarat çok büyük önem taşımaktadır.

Siz de kurumunuzun güvenliğini sağlamak ve tüm internet dünyasından haberdar olmak isterseniz Siber Tehdit İstihbaratı hizmetimizi inceleyebilirsiniz!