Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Nedir?

SOC (Security Operation Center), Türkçesiyle Güvenlik Operasyon Merkezi,  bilgi güvenliği ekiplerinin, siber güvenlik olaylarını izlediği, tespit ettiği, analiz ettiği ve siber güvenlik durumunu geliştirdiği merkezi bir konumdur. Amaç, çeşitli teknolojik çözüm kombinasyonları kullanarak kurumun siber güvenliğini sağlamaktır. Bu süreçte SOC ekipleri, ağlar, sunucular, veritabanları, uygulamalar ve diğer sistemlerdeki etkinliği izleyip analiz ederek bir güvenlik olayını veya tehdit unsuru sayılabilecek anormal etkinlikleri araştırır. Güvenlik sorunlarının tespit edilmesinden sonra hızla ele alınmasını sağlamak için kurumun Olay Müdahale (Incident Response) ekibiyle ortak çalışmalar yürütülür.

 

Bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), yalnızca tehditleri tanımlamamalı, aynı zamanda bunları analiz etmeli, kaynağı araştırmalı, keşfedilen güvenlik açıkları hakkında rapor vermeli ve gelecekte benzer tehditlerin nasıl önleneceğini planlamalıdır. Kısaca, kuruluşun güvenlik duruşunu iyileştirmenin yollarını ararken, güvenlik sorunlarıyla gerçek zamanlı olarak ilgilenmelidir

 

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Görevleri

 

Bir SOC ekibi, Varlık keşfi, davranışsal izleme, Olay müdahalesi, kurtarma ve düzeltme, güvenlik iyileştirme dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerden sorumludur.

Varlık Keşfi:

SOC, kurumda kullanılan tüm donanım, yazılım ve teknolojilerine yönelik farkındalık kazanarak güvenlik olaylarını tespit için varlıkların izlenmesini sağlar. SOC ekipleri, korumakla yükümlü olduğu kurum teknolojilerinden ve sistemleri korumak amacıyla kullandığı teknolojilerden sorumludur.

Davranışsal İzleme:

SOC, sistemdeki anormal faaliyetlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve önlenmesi için sürekli olarak sistemleri analiz eder. Bu anlamda reaktif ve proaktif önlemlerin alınmasını sağlar.

Faaliyet Günlüklerini Koruma:

Kuruluşa ait sistemlerde gerçekleşen tüm faaliyetlerin kaydı SOC ekiplerince tutulmalıdır. Bu kayıtlar, güvenlik olayına neden olabilecek geçmiş eylemlerin yeniden incelenmesine ve ihlalin tespit edilmesine olanak sağlayabilir.

Uyarı Önem Derecesi:

Sistemlerde gerçekleşen güvenlik olayları farklı önem derecesine sahip olabilir. SOC ekipleri, risk düzeyi diğerlerine kıyasla fazla olan güvenlik olaylarına öncelik vermek adına olaylara önem derecesi sıralaması atar.

Olay Müdahalesi:

SOC ekipleri, herhangi bir güvenlik olayında sistemi izole etmek, zararlı süreçleri sonlandırmak gibi ilk olay müdahalesi (Incident Response) eylemlerini gerçekleştirir.  

Kurtarma ve Düzeltme:

Bir güvenlik olayı gerçekleştikten sonra SOC ekipleri sistemleri geri yüklemek, kaybedilen ya da güvenliği ihlal edilen verileri kurtarmak için çalışma başlatır. Bu müdahaleden sonra sistemler, olaydan önceki durumuna getirilir.

Temel Neden Araştırması:

Bir güvenlik olayının ardından SOC ekipleri, güvenlik olayının tam olarak nasıl gerçekleştiğini, neden ve ne zaman gerçekleştiğini bilmekle yükümlüdür. Bu araştırma esnasında, SOC ekipleri sorunu kaynağına kadar incelemek adına günlük kayıtlarını ve elde edilen diğer verileri kullanır. Bu araştırma, gelecekte gerçekleşebilecek benzer güvenlik olaylarının önlenmesine de yardımcı olur.

Güvenlik İyileştirme:

Siber suçlular sürekli gelişen teknolojiyle beraber kullandıkları yöntemleri ve araçları da geliştirmektedir. Buna karşılık SOC ekipleri de kurumların güvenliğini sağlamak adına siber suçlulardan bir adım önde olmak için sistemlerde sürekli planlı iyileştirme yapmalıdır.

Uyumluluk Yönetimi:

SOC ekiplerinin gerçekleştirdiği tüm eylemler standartlara, yasalara uygun olmalıdır.

Güvenlik Operasyon Merkezi'nin (SOC) Sağladığı Faydalar

 

Güvenlik Operasyon Merkezi, kuruluşlara çeşitli avantajlar sunar. Etkili bir siber güvenlik olay müdahalesinde zaman en kritik unsurlardan biri olduğu için SOC’ye sahip olmanın birincil yararı, sistemlerin ve siber istihbarat bulgularının sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla güvenlik olaylarının en erken sürede tespit edilmesidir. Bu sayede saldırının gerçekleşme anıyla tespit edildiği an arasındaki boşluk azalır. Bu da sistemlerin karşı karşıya kaldığı risklerin sınırlandırılmasını ve tehditlerin bir an önce ortadan kaldırılmasını sağlar.

 

SOC’nin sağladığı temel faydalar şunlardır;

 
  • Tehdit, ihlal tespiti ve olay müdahalesi için ağların, donanımın, yazılımın proaktif olarak gözetimi
  • Güvenlik sorunlarının kolayca çözülebilmesini sağlamak için kuruluşların kullandığı tüm araçlar hakkında uzmanlık
  • Güvenlik duvarı ve saldırı önleme sistemlerinin izlenmesi ve yönetimi
  • Saldırıların temel nedenini anlamak ve gelecekteki ihlalleri önlemek için güvenlik ihlallerinin araştırılması
  • Güvenlik olaylarıyla ilişkili maliyetlerin azaltılması
  • Güvenlik Operasyonları üzerinde daha fazla şeffaflık ve kontrol
  • Tüketici ve müşteri güveninin korunması

Güvenlik Operasyon Merkezi Hakkında Merak Edilen Sorular

Bir SOC Nasıl Oluşturulabilir

Verimli bir SOC oluşturmak için; bir strateji geliştirilmeli, doğru araçlara ve personellere yatırım yapılmalı, SOC özel ihtiyaçlara ve risklere göre tasarlanmalıdır.Verimli bir SOC oluşturulma sürecinde neye ihtiyaç olduğu iyi belirlenmeli ve buna göre bir strateji uygulanmalıdır. Oluşturulacak SOC’nin güvenlik durumunu etkileyebilecek her şeye erişim izni olmalıdır.SOC için doğru araçlar ve hizmetler seçilmeli ve bunlara yatırım yapılmalıdır. Özellikle; Güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM), Uç Nokta Koruma Sistemleri, Otomatik Uygulama Güvenliği, Güvenlik Duvarı, Varlık Keşif Sistemi, Veri İzleme Aracı, Yönetişim, Risk ve Uyumluluk (GRC) Sistemi, Zafiyet Tarayıcıları ve Sızma Testi, Günlük Yönetim Sistemi hizmetleri ve araçları kullanılmalıdır.İşe alma sürecinde yetenekli ve kendini geliştiren personeller seçilmelidir. Personeller ekibe dahil edildikten sonra personel becerilerinin geliştirilmesi için eğitimlere gerekli yatırım yapılmalıdır. SOC ekibindeki en üst düzey güvenlik analistleri; Etik Hackleme (Ethical Hacking), Adli Bilişim (Digital Forensics), Tersine Mühendislik (Reverse Engineering), IPS (Intrusion Prevention System) Uzmanlığı becerilerine sahip olmalıdır.Bir SOC oluşturulurken farklı seçenekler değerlendirilmelidir. Kuruluş için en uygun SOC türünün seçilmesi önem taşır. Şirket içi, tam zamanlı personele ve fiziksel odaya sahip Dahili SOC, şirket dışında, gerektiğinde sorunları çözmek için koordineli çalışan yarı zamanlı personellerden oluşan Sanal SOC, Bazı veya tüm işlevlerin, harici bir Yönetilen Güvenlik Hizmeti Sağlayıcısı (MSSP) tarafından yönetildiği Dış Kaynaklı SOC’ler kullanılacak SOC türü için seçenek olarak değerlendirilebilir.

SIEM'in SOC Üzerindeki Etkisi Nedir?

SIEM (Security Information and Event Management) Türkçesiyle “Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi”, ağ üzerindeki tüm kaynaklardan gelen verileri toplar, düzenler ve SOC ekiplerinin saldırıları hızlı bir şekilde tespit edip aksiyon alabilmeleri, tehdit yönetimini basitleştirebilmeleri, riski en aza indirebilmeleri için veriler sunar. SIEM, izleme, olay yanıtı, günlük yönetimi, uyumluluk raporlaması gibi SOC görevleri için kritik öneme sahiptir.SIEM, SOC’nin günlükleri otomatize bir şekilde bir araya getirmesine ve yanlış uyarıları büyük ölçüde azaltabilen kurallar oluşturmasına yardımcı olur.Bu nedenlerden ötürü SIEM, kuruluşların güvenliğini sağlamada SOC’yi daha etkili hale getirir.

SOC ve NOC Arasındaki Farklar Nelerdir?

SOC, bir kuruluşun güvenlik durumunu izlemeye, tespit etmeye ve analiz etmeye odaklanırken, NOC’nin (Network Operation Center) yani Ağ Operasyon Merkezi’nin temel amacı, ağ performansının, ağ hızının ve ağdaki kesinti süresinin izlenmesi, analiz edilmesi ve ortaya çıkan sorunların çözülmesidir.SOC ekipleri, sistemin güvenlik durumunu analiz eder ve bir kuruluşa ait verilerin veya sistemlerin güvenliği ihlal edilmeden önce gerekli aksiyonu alır. NOC ekipleri, ağ hızını yavaşlatabilecek veya kesinti süresinin değişmesine neden olabilecek sorunları arar.Her ikisi de sorunları, müşteriler veya çalışanlar etkilenmeden önlemek amacıyla gerçek zamanlı olarak inceler ve benzer sorunların tekrar ortaya çıkmaması için sürekli iyileştirmeler yapmanın yollarını arar.SOC ve NOC Ekipleri, kurum sistemlerindeki büyük olaylar ve krizleri en iyi verimlilikle çözmek için işbirliği yapmalıdır.

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Bana Ne Sağlar?

SOC’nizin yapacağı 5 temel şey:Kötü amaçlı ağın ve sistem etkinliğinin proaktif tespiti. Şirketlerinin bir ihlali tespit etmesi için ortalama 206 gün beklemek yerine ihlalin etkisini en aza indirgemek için mümkün olduğunca çabuk haberdar olmak istersiniz. Tehdit Farkındalığı sayesinde tehdit sizi vurmadan önce savunma konfigürasyonunu yeniden yapılandırabilme Güvenlik Açığı Yönetimi sayesinde ağınızdaki yeni tehditlere karşı neyin tehlikeye girebileceğini görme Ağınızda çalışan donanım ve yazılım varlıklarının farkındalığını sayesinde; varlıklarınıza yönelik ne tür tehditlere maruz kaldığınızdan haberdar olma Log Yönetimi sayesinde, bir güvenlik olayına veya yetkisiz erişime maruz kalmanız durumunda size ve herhangi bir otoriteye adli bilişimi tamamlama yetkinliğine sahip olmaBunlar, uyumluluk izlemesi ve diğerleri gibi SOC’nizde istediğiniz ana işlevlerdir. Şirketinizin korunmasını sağlamak için hepsinin kritik fonksiyonlar olduğu tartışılmazdır.