Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

ARP Nedir? Ağ Protokolü ve nelerden oluşur?

Ağ protokolleri, aynı ağa bağlı öğeler arasındaki iletişimi kontrol eden bir dizi kuraldır. Bu kurallar, cihazların birbirini tanımasını ve birbiriyle bağlantı kurmasını kolaylaştıran bir dizi talimatla oluşturulur, ayrıca mesajların baştan sona uygun şekilde iletilmesi için biçimlendirme kuralları uygulanır.

Biçimlendirme kurallarının yaptığı, bilginin düzenli şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını, kabul edilip edilmediğini veya veri aktarımında ihlalsizlik olup olmadığını sorgulamaktır.

Aynı ağa bağlı bilgisayarlar arasında iletişimi kurarken veriler daha küçük veri paketlerine bölünürler. Genellikle 1500 baytlık bir aralığa sahiptirler, bunun nedeni ağlarda en yaygın olan MTU (Maksimum Aktarım Birimi) tipinde olmalarıdır.

Ancak, profesyonel yerel ağlar Jumbo Çerçevelerden (MTU 9000 bayt) yararlanarak bilgi alışverişini geliştirir, daha az miktarda başlık aktarır ve yerden tasarruf sağlar.

Bilgiyi daha küçük verilere dönüştürdükten sonra, hedefine ulaştığında uygulama katmanında tanıtılması için orijinal özelliklerine geri dönmesi gerekir.

Ağda birkaç protokol var

  • TCP / IP (İletim Kontrol Protokolü / İnternet Protokolü), ana işlevi bir ağdaki bilgisayarlar arasındaki bağlantı olan bir dizi protokoldür.
  • FTP (Dosya Aktarım Protokolü), 1971’de oluşturulan en iyi bilinen protokollerden biridir, ana işlevi dosyaları paylaşmaktır.
  • SSH (Secure Shell), bir şifreleme güvenlik sistemi aracılığıyla uzak bir sunucuya erişim sağlar.
  • DNS (Alan Adı Sistemi), işlevi bir IP’yi tanımlayan sayıların çevirisi olan bir sunucudur.
  • HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü), bilgi iletmek için güvenli bir sistem uygulayan hiper metin ve HTTPS iletme yöntemi.

ARP nedir?

İspanyolca’ da “Adres Çözümleme Protokolü” anlamına gelen ARP (Adres Çözümleme Protokolü), bir ağın dahili çalışmasında kullanılır ve üst düzey yöntemlerin (IP) konumlarını somut adreslere dönüştürme sorumluluğuna sahiptir.

ARP, IEEE 802 ağlarında kullanılır, bunlar tek tiptir, böylece geliştirici yenilikleri aynı anda çalışabilir. ARP, TCP/IP’ye bağlı bu tip protokoller arasında önemli bir rol oynar.

ARP’lerin Amacı

ARP’nin işlevi, bir IP (İnternet Protokolü) adresiyle ilgili olan bir arabirim öğesinin fiziksel adresini (MAC) bilmeye odaklanır.

Adı da buradan geliyor. ARP, tüm yayın LAN’larında (Yerel Alan Ağı) kullanılır ve yalnızca IP’yi değil, herhangi bir ağ protokolünü desteklemek üzere tasarlanmıştır.

ARP, iki ana bilgisayar aralarında veri göndermek için aynı ağı kullandığında ve bu öğelerden ikisinin aracı olarak bir yönlendirici kullanması gerektiğinde uygulanır.

Ayrıca, yönlendiricinin benzer başka bir cihaza sahip bir ana bilgisayara veri iletmesi gerektiğinde ve bir yönlendiricinin aynı ağdaki bir ana bilgisayara ulaşmak için verilere ihtiyacı olduğunda. Her bilgisayarda, IP adreslerinin, özellikle de bilinen MAC’lere sahip olanların korunması için bir kayıt defteri bulunur.

Unutulmamalıdır ki bilgi işlemde adres, bilgisayarın birçok şey veya kayıt arasından bir şey bulmasını sağlayan adrestir.

Protokolün Avantajları

ARP protokolünü kullanmanın avantajı, kullanımının kolay olması ve çıkış yönlendiricileri bildirilmeden ağ genelinde genişletilebilmesidir.

İnternet servis sağlayıcıları için işletim maliyetlerini azaltır, ayrıca ağda ek yük oluşturmaz ve yönlendiriciler arasında bilgi alışverişi olmaz.

Protokolün Dezavantajları

ARP protokolünü kullanmanın dezavantajları, bağlantı düştüğünde, ARP tablolarının otomatik olarak güncellenmeyeceği, ağda herhangi bir değişiklik olursa, ARP tablolarının yeniden yapılandırılması gerektiğidir.

Öte yandan, ağda meydana gelen olası değişikliklere uyum sağlamak için boyutunu değiştirme veya kendini yapılandırma kapasitesi çok azdır.

ARP tabloları: Ne için kullanılırlar?

Bu tablolar, protokol katmanları arasındaki bağlantılardan ve yerel ağ içindeki IP ve MAC adresleri arasında bağlantılar kurmaktan sorumludur.

Doğru verilerin ulaşması için, her bir ana bilgisayarın diğer ana bilgisayarın fiziksel adresini bilmesi gerekir, böylece paketleri doğru alıcılara gönderebilir. Bu adresler ARP önbelleğine saklanacaktır.

ARP tablosundaki girişleri tamamen veya tek tek otomatik olarak silmenize izin veren komutlar vardır. ARP tablosuna tekrar girmek için, bu türden bir yanıt elde etmek için bir istek oluşturulması bir kez daha gerçekleşmelidir.

ARP önbelleği

Amaç, IP ve MAC adreslerini gösteren ARP girişlerini saklamaktır, bu adresleri saklamanın iki yolu vardır: Statik ve Dinamik.

Bu bellek çok fazla kaynak tüketir ve IP ile sürekli iletişimde sorunlara neden olabilir. İstenen paketler üzerinde yapılan analizler nedeniyle ana bilgisayardan gelen CPU isteklerine çok zaman harcanmaktadır.

Bu protokol nasıl kullanılır?

Protokol örneği 1.

Bir IP paketinin Host “B”ye gönderilmesini gerektiren Host “A”, Host “B”nin sahip olduğu Ethernet adresini bilmiyorsa, yaptığı şey yayın yoluyla ARP talebi yapmaktır.

Kendi IP adresine sahipse, istekte bulunanın IP adresini kaydetmeye devam eden ve ardından isteği yanıtlayan “B” Ana Bilgisayarı. İstek Host “B” ye ulaştığında, yapılan söz konusu talebi ARP önbelleği adı verilen yerel tabloda depolamaktır.

Protokol örneği 2.

Farklı ağlarda “1” ve “2” isimli iki hostunuz varsa, “1”in “3”e paket göndermesi gerekiyorsa bu eleman “1” ağından alınmalıdır.

Yani farklı bir ağda bulunan ‘1’ çıktısında istediğini yönlendiricinin fiziksel adresine iletir. Bu fiziksel adres, ARP tablosu kullanıldığı sürece cihazın IP’sinden alınabilir.

Bir paket herkese iletildiği için giriş Tabloda bulunmazsa ne olur? Bu sırada yönlendirici, paketi nereye göndereceğini kendi tablosunda arar ve uygun arayüz üzerinden gönderir.

“C” nin bulunduğu ağın yönlendiricisine ulaşana kadar tüm ara düğümlerle tekrarlanır.

Ters ARP veya RARP: Nasıl kullanılır?

Ters ARP, bir ağ geçidi yönlendiricisinin ARP tablosundan bir İnternet Protokolü (IPv4) adresi istemek için yerel bir ağdaki istemci bilgisayarlar tarafından kullanılan bir ağ protokolüdür.

Bir ağ yöneticisi, sırasıyla IP adresi için MAC adresini oluşturmak için kullanılan yönlendiricileri içeren bir tablo oluşturur.

Bu tür bir yayın paketinden, yerel alan ağı içinde RARP sunucusu adı verilen özel olarak yapılandırılmış bir ana bilgisayar sorumlu olacaktır.

Bu sunucu, IP’den MAC adres eşleme tablosundaki girişi bulmaya çalışır. Tablodaki herhangi bir giriş eşleşirse, RARP sunucusu yanıt paketini IP adresiyle birlikte istekte bulunan cihaza gönderir.

Ethernet, Ethernet II, Token Ring ve Fiber Dağıtılmış Veri Arayüzü (FDDI) gibi LAN teknolojileri, adres çözümleme protokollerini destekler.

BOOTP (Önyükleme Protokolü) ve DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) gibi çok daha belirgin protokoller olduğundan, RARP günümüz ağlarında kullanılmamaktadır.

Ters Yön Çözünürlük Protokolü (InARP)

Bu protokol için, MAC adreslerini bulmak için Katman 3 adreslerini (IP adresleri) kullanmak veya kullanmak yerine, ARP’nin tersi IP adreslerini bulmak için MAC adreslerini kullanır.

Adından da anlaşılacağı gibi InARP, ARP’nin tam tersidir. Ters ARP’nin yerini artık BOOTP ve daha sonra DHCP almıştır, ancak ters ARP yalnızca cihaz yapılandırması için kullanılır.

Ters ARP, ATM (eşzamansız aktarım modu) ağlarında varsayılan olarak yapılandırılır. InARP, bir Katman 3 adresinden bir Katman 2 adresi bulmak için kullanılır (Çerçeve Geçişi için DLCI).

Ters ARP, Frame Relay’i yapılandırırken yerel DLCI’leri uzak IP adreslerine dinamik olarak eşler.

Ters ARP kullandığımızda, uzak yönlendiricinin DLCI’si biliniyor ancak IP adresi bilinmiyor. InARP, bu IP adresini almak ve onu Layer 2 Frame Relay DLCI’ye atamak için bir istek gönderir.

ARP Proxy’si nedir?

1027 ortalarında RFC 1987’de oluşturuldu, temelde çoğu ağ öğesinde, hatta Katman 3 cihazlarında yapılandırılmasına izin veren etkili bir araçtır.

Proxy ARP olarak programlanan bu cihazlardan birinin kendisine ait olmayan ARP isteklerine katılmasına izin vererek, MAC adresinin diğerleri için bir yönlendirme yöntemi olarak hizmet etmesine izin vermek.

Proxy ARP nasıl yardımcı olabilir?

Şirket tüm personeli ve yapısını yeni genel merkeze taşıyacak ancak bu taşınma kısım kısım olacak. Taşıma, şirketin her bölümü için ayrı ayrı gerçekleştirilir.

Şirket her gün çalışmak zorunda, bu yüzden sadece taşınıyoruz diye çalışmayı bırakamayız. Aynı şekilde, IP adresleri, şirket temsilcilerinin takdirine bağlı olarak, konumdan bağımsız olarak aynı kalmalıdır.

Bu vesileyle, yönlendirmelerin akışkanlığını ve sürekliliğini sağlayan hızlı bir çözüm sağlamak, organizasyonun teknik ve bilgisayar yönlerinden sorumlu departmanın sorumluluğundadır.

Bu noktada oluşan durumu çözmek için PROXY ARP kullanılacaktır. Firmanın adresi 152.135.10 / 22’dir, ancak adresler tasarlanırken hatalar nedeniyle bunlar atlanmıştır (152.135.1.10, 152.135.1.21, 152.38.1.50, vb.).

Hareket neredeyse tamamlandı, ancak emek operasyonlarının doğru işleyişini garanti etmek için PROXY ARP’yi sipariş etmeye karar verildi.

Bir servis sağlayıcının ağında bulunan ve aralarında bir bağlantı kuran üçüncü bir tarafın özel ağlarla birlikte çalışır. Proxy ARP zaten yapılandırılmış ve her iki ağ arasında bağlantı kuruldu.

Ana sunucuların aktarıldığı yer (Merkez A), şirketin IP’lerini a / 32 formatında belirtmekle görevlidir ve önceki iş yeri (Merkez B), / 25 olarak gösterir.

Aşağıdakiler gerçekleşecek

Bir sitenin bir veya daha fazla kullanıcısının düzgün çalışması için karşı siteyle bağlantı kurması gerekir; bu ağların adresleme ve ağ geçidini paylaştığına dikkat edilmelidir. Her iki mekân arasında böyle bir bağ kurmak mümkün olacak mı?

İlgili bir kullanıcı, ARP ‘den IP 152.135.1.10’nin MAC adresini bulmasını ister. Proxy kullanılmıyorsa, bu verileri bilmek gerçek bir olasılık olmazdı.

Ancak Proxy ARP kullanıldığı için sunucu üzerinde programlanmış haldeyken istek söz konusu araç tarafından yanıtlanır.

Olan şu ki, araç ana adresi gerekli MAC adresiyle değiştirecek. Adreslerin bulunduğu tabloları sayesinde Proxy, adresin bağlantı (WAN) tarafından algılandığını bilecektir.

PROXY ARP ve Mac’ine göre bu şekilde her iki mekân arasında veri alışverişi olabilir. Ayrıca, bu tek taraflı değildir, her iki yönde de meydana gelebilir.

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, Proxy ARP, yalnızca bu tür durumları çözmek için değil, aynı zamanda gibi transferler veya diğer durumlarla ilgili rahatsızlıklardan kaçınarak bir şirketin ağlarına istikrar kazandırmak için de değerli bir araçtır.

Kısıtlama durumunda Proxy ARP hakkında

Kısıtlı ARP, kaynak ve hedef fiziksel ağlar farklı olduğunda yönlendiricilerin veya anahtarların ARP isteklerine yanıt vermesini sağlar. Tüm bunlar, yönlendiriciyi ARP talebindeki hedef adrese etkin bir rotaya sahip anahtar olarak sayarak gerçekleştirilir.

Orijinal adresin ARP gerektiren kullanıcı veya öğenin ait olduğu aynı alt ağ ve arabirimde olması durumunda, yönlendirici herhangi bir yanıt vermeyecektir.

Kısıtlanmamış ARP Proxy ile, yönlendiricinin veya anahtarın herhangi bir ARP isteğine yanıt vermesi kolaydır.

Tek şey, yönlendiricinin ARP isteğinin hedef adresine etkin bir rotaya sahip olması koşuluyla bunun gerçekleşmesidir. Ancak bu rota, yalnızca isteği alan arabirimle sınırlı değildir ve doğrudan olması da gerekmez.

Proxy’nin avantajları ve dezavantajları

Avantajlardan bahsetmişken, Proxy ARP, aynı ağ üzerindeki diğer bağlı cihazların adresleme tablolarını değiştirmeden veya engellemeden tek bir yönlendirici ile birlikte çalışabilme özelliğine sahip olması avantajına sahiptir.

Bu araçlar için ideal ağ türleri, ana bilgisayarları önceden programlanmış ağ geçidi işlevlerini yerine getirmeyen veya herhangi bir tür zeka içermeyen ağlardır.

Proxy ARP’nin dezavantajları arasında, işin sürekli büyümesinin akışkan bir şekilde ele alınması, ARP’nin birbirine bağlı elemanlarda varlığının gerekli olmasına neden olmasıdır. Gerçekten bir koruma sistemine sahip olmadığı için güvenlik bir başka zayıf noktadır.

Ana bilgisayarlar, adres yönetimi ve yönetiminin yanı sıra IP-MAC adres çevirisi için daha yüksek kapasiteli tablolar kullanmalıdır.

ARP ping işlemi

Bir yönlendiriciden geleneksel bir ping komutunu tetiklemeyi seçerseniz, bunun orijinal adresinin yönlendirici tarafından kullanılan arabirimin IP’si olduğunu, çıktısının hemen yanında görebilirsiniz.

Ancak daha kapsamlı bir ping öğesi kullanarak, yönlendiriciye ait herhangi bir IP verisi için başlangıç ​​konumunu değiştirebileceğiz.

Bu kapsamlı ping, çoğunlukla bilgisayarın kapsamı ve ağ bağlantısı üzerinde özel yönetim elde etmek amacıyla uygulanır. Komutu kullanmak için, ayrıcalıklı exec komut satırında genişletilmiş ping kullanılır.

Bu tür bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam etmek istiyorsanız, sizi makalemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. İnternet türleri Gerçekten kaç tane var? bugün çok gerekli bu teknoloji hakkında her şeyi bileceksiniz.

Kategoriler Makaleler