Webinar’a Katılın | Siber Tehditlere Karşı Güçlü Koruma

Yıkıcı Saldırılara Karşı Korunmak İçin Proaktif Hazırlık ve Güçlendirme

Siber güvenlik profesyonelleri için hazırlanmış bir döküman olan bu e-book, bilgisayar korsanları tarafından ilk erişim, keşif, ayrıcalık yükseltme ve görev hedefleri için kullanılan yaygın tekniklere karşı koruma konusunda rehberlik sağlarken her taktik için de kapsamlı bir savunma önerisi sunar. Ayrıca işletmelerin bu tür siber tehditlere hazırlanmaları için değerli bir kaynak olarak hizmet eder. 

E-Kitap ile Neler Öğreneceksiniz?

Tanımlama, Numaralandırma ve Güçlendirme

Dışarıya açık uygulama ve hizmetleri proaktif olarak belirlemek ve doğrulamak için tespit edilen güvenlik açıklarını yamalayın ve güçlendirin.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Tek faktörlü kimlik doğrulamaya izin veren dışarıya açık uygulama ve hizmetleri, çok faktörlü kimlik doğrulamayı destekleyecek şekilde yapılandırın.

Etki Alanı Denetleyicisi ve Kritik Varlık Yedeklemeleri

Etki alanı denetleyicileri ve kritik varlıklar için yedeklerin mevcut olduğunu ve yetkisiz erişime veya değişikliğe karşı korunduğunu doğrulayın.

BT ve OT Segmentasyonu

BT ve OT segmentasyonunu zorunlu kılarak, bilgisayar korsanlarının güvenliği ihlal edilmiş hesapları kullanarak kritik görev OT varlıklarına dönme yeteneğini engelleyin.

Sanallaştırma Altyapı Korumaları

Yönetim arayüzlerine erişimi izole etmek ve kısıtlamak için bu arayüzleri yalıtılmış sanal yerel alan ağları (VLAN’lar) içine yerleştirin.

Uç Nokta Güçlendirme

Bir ortam içindeki uç noktalar arasında izin verilen iletişimin kapsamını kısıtlamak için Windows Güvenlik Duvarı ilkesini yapılandırın.

Yıkıcı Saldırılara Karşı Korunmak İçin Proaktif Hazırlık ve Güçlendirme

Rapor Kayıt Formu