cPanel

infinitum-it-cpanel-whm
cPanel Zafiyetler

cPanel Filename Based Stored XSS

cPanel Filename Based Stored XSS InfinitumIT tarafından keşfedilen, cPanel’in 74. versiyonuna kadar barındırdığı ve 76. versiyonunda giderdiği bu güvenlik zafiyeti, cPanel Ham Erişim (Raw Access) sayfasında cPa...