Web Uygulama Sızma Testleri

Web uygulama sızma testi, güvenlik açıklarını tespit etmek için bir web uygulamasında sızma testi tekniklerinin kullanılma sürecidir.Test, web uygulamasındaki herhangi bir güvenlik açığını, güvenlik hatasını veya tehdidi tanımlamak için manuel veya otomatik sızma testleri kullanılarak çalışır.Tüm web uygulamasında ve bileşenlerinde (kaynak kodu, veritabanı, sunucular, servisler) güvenlik zayıflığını tanımladıktan sonraki aşamada bir saldırganın perspektifinden saldırıları ve ortamı gösterir. Son olarak belirlenen güvenlik açıklarını ve tehditleri önlemeye ve bunları azaltmaya çalışır.Web sunucularının ve web servislerinin de sürece dahil edilerek yapılan güvenlik testleri alanında uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.