SIEM & Log Yönetimi

Bir kuruluşun güvenliği ile ilgili birçok veri birden fazla yerde oluşturulmuştur ve SIEM sitemi, tüm bu verileri tek bir bakış açısıyla analiz edebilmeyi, trendleri tespit etmeyi ve sıradan olmayan modelleri görmeyi kolaylaştırır. Bir SIEM sistemi, analiz için günlük veri analizlerini ve güvenlikle ilgili birçok belgeyi tek bir platformda toplar. Bir işletmeyi karmaşık siber tehditlerden korumak çok zor bir süreçtir. İlişkili olmayan olaylar gibi görünen güvenlik tehditleri hakkında görünürlük ve eyleme dönüştürülebilirlik, güvenli bir danışmalık hizmeti olmadan yapılmaya çalışılırsa, kuruluş için hem itibar hem de mali açıdan risk oluşturur. Buna ek olarak, FFIEC, PCI DSS, GLBA, HIPAA ve SOX gibi endüstri yönetmelikleri, kuruluşların BT altyapısındaki log verilerini koruma, yedekleme ve analiz etmelerini gerektirecektir. Ekibimiz, ağlar, ana bilgisayarlar ve kritik uygulamalardaki güvenlik olaylarından meydana gelen logları toplar, ilişkilendirir, analiz eder ve depolar. Bunun ile birlikte eksiksiz ve etkili tehdit algılama, olay yanıtı ve uyumluluk yönetimi için gerekli olan temel güvenlik özelliklerini kullanır. Sertifikalı güvenlik uzmanlarımız, herhangi bir zararlı etkinliği tespit etmek, araştırmak ve gerçek zamanlı olarak tehditlere anında yanıt vermek için çalışırlar. SIEM / Log yönetim hizmetlerimiz ağınızda meydana gelen güvenlikle ilgili olayları daha iyi görmenizi sağlar:
• Boyutlandırma, raporlama ve uyumluluk gereksinimlerinin girişi
• Log/ SIEM altyapısının uygulanması
• Raporlama ve uyarı işlevlerini yapılandırma desteği
• Sistem işlemleri veya gerektiğinde yönetilen hizmet için destek
• Sürekli destek ve altyapının düzenli optimizasyonu, günlüğe kaydetme ve raporlama
• Arşivleme ve toplanan günlüklere erişim kontrolü