SCADA Sızma Testleri

Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama sistemi olarak bilinen SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), endüstriyel altyapıyı kontrol etmek ve izlemek için kullanılan bir sistemi tanımlar.Şirketler, karmaşık endüstriyel süreçleri otomatikleştirmek, sorunları tespit etmek ve düzeltmek ve zaman içindeki eğilimleri ölçmek için SCADA sistemlerini kullanır. SCADA sistemleri uzun süreli kullanım için kurulur ve donanım, yazılım, iletişim bağlantılarının korunmasında yer alan karmaşıklık nedeniyle daha az sıklıkla güncellenir. Sonuç olarak güvenlik, genellikle durum tespiti yapılmadığı takdirde, herhangi bir noktada tehlikeye düşürebilecek kritik bir sistemde beklenenden daha zayıftır.Ayrıca SCADA sistemleri kapalı ağlardan açık kaynaklı çözümlere ,TCP/IP etkin ağlarına geçmiştir.Bu durum güvenlik açıklarına sebep olmuştur.Sadece verilere zarar gelmez aynı zamanda tesislerin kontrolü ile üretimin bozulması mümkün olabilir buda fiziksel hasarlara ve risklere sebep olur.Bu riskin etkin bir şekilde yönetilmesi ve azaltılması için canlı sistemler test edilir.Sitemdeki hasarlar tespit edilir yada hasar oluşması ön görülen alanların tespiti gerçekleştirilir.Sızma testi,aktif port taraması,ARP tarama ,ağ yalıtımı aktifliği testi, fiziksel muayene ve tasarımın incelenmesi yapılmaktadır. Uzmanlarımızın yapmış oldukları testler ile güvenlik önlemlerini ve zayıflıklarını çok geç olmadan daha iyi anlayın, gelecekteki saldırılara hazırlanmanız için kendinize bir fırsat verin, gerçek güvenlik ihlallerinden kaynaklanan tehlikeleri ve yüksek maliyetli hasarları önleyin,güvenlik önlemlerinizi geliştirmek için profesyonelce oluşturulmuş bir plan alın.