Mobil Adli Bilişim(Mobil Forensic)

“Mobil cihazlar” terimi, cep telefonlarından, akıllı telefonlardan, tabletlerden ve GPS birimlerinden giyilebilir cihazlara kadar geniş bir dizi aracı içerir. Hepsinin ortak noktası, çok fazla kullanıcı bilgisi içerebilmesidir. Suçlamalar teknolojik eğilimlerden bağımsız olarak gerçekleşmez; bu nedenle, mobil cihaz adli bilişimi, adli bilişimin önemli bir parçası haline gelmiştir. Mobil adli bilişim süreci, kanıtları adli bir biçimde koruyacak şekilde dijital bir kanıtı veya ilgili verileri bir mobil cihazdan kurtarmayı amaçlamaktadır. Bunu elde etmek için, mobil adli işlem sürecinde veriler izole edilip, analiz edilerek dijital kanıt haline getirilir. Bu, araştırmacıların, genellikle silmesi zor olan bir dijital veri izinden suç kanıtlarını toplama yöntemi olarak kullandıkları faydalı bir araçtır. Kriminal kanıt olarak kullanılan silinmiş cep telefonu dosyalarının çıkarılması, cep telefonu adli tıp araştırmacılarının birincil çalışmasıdır.
Cep telefonu adli tıp türleri arasında bantlanmış konuşmalar, dijital telefon resimleri, cep telefonu metinleri veya e-postalar, telefon numarası listeleri ve hatta bazen cep telefonu dijital video kayıtları yer alır. Kanıtlar, yasal amaçlar için toplandıktan sonra, cep telefonu verilerinin çıkarılması için geliştirilen sistemler aracılığıyla önemli dijital malzemelerin silinmesini veya zarar görmesini önlemek için saklanabilir. Kısaca Mobil adli tıp, bilgisayar adli tıpına benzer şekilde, araştırmacıların araştırma tekniklerine ve deneyimlerine bağlıdır. Veriler başarılı bir şekilde çıkarıldıktan sonra, uygun analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Verileri doğru bir şekilde yorumlamak için kanıtlanmış metodolojilerle desteklenen kapsamlı adli bilişim deneyimimizi kullanıyoruz.