KVKK Danışmanlığı

2016 yılı itibari ile TBMM’de kabul edilerek yasallaşan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile beraber kamuda ve özel sektörde kişisel verilerin işleyiş esaslarının düzenlenmesi üzerine odaklanılmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesinde özellikle özel hayatınızın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinizi düzenlemek ve gerekli kalite standartları seviyesinde işleyişe uygun hareket edebilmek için uzman ekibimiz kvkk danışmanlık hizmeti vermektedir.