Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Nedir?

SOC (Security Operation Center), Türkçesiyle Güvenlik Operasyon Merkezi,  bilgi güvenliği ekiplerinin, siber güvenlik olaylarını izlediği, tespit ettiği, analiz ettiği ve siber güvenlik durumunu geliştirdiği merkezi bir konumdur. Amaç, çeşitli teknolojik çözüm kombinasyonları kullanarak kurumun siber güvenliğini sağlamaktır. Bu süreçte SOC ekipleri, ağlar, sunucular, veritabanları, uygulamalar ve diğer sistemlerdeki etkinliği izleyip analiz ederek bir güvenlik olayını veya tehdit unsuru sayılabilecek anormal etkinlikleri araştırır. Güvenlik sorunlarının tespit edilmesinden sonra hızla ele alınmasını sağlamak için kurumun Olay Müdahale (Incident Response) ekibiyle ortak çalışmalar yürütülür.

Bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC), yalnızca tehditleri tanımlamamalı, aynı zamanda bunları analiz etmeli, kaynağı araştırmalı, keşfedilen güvenlik açıkları hakkında rapor vermeli ve gelecekte benzer tehditlerin nasıl önleneceğini planlamalıdır. Kısaca, kuruluşun güvenlik duruşunu iyileştirmenin yollarını ararken, güvenlik sorunlarıyla gerçek zamanlı olarak ilgilenmelidir.

Güvenlik Operasyon Merkezi

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Görevleri

Bir SOC ekibi, Varlık keşfi, davranışsal izleme, Olay müdahalesi, kurtarma ve düzeltme, güvenlik iyileştirme dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerden sorumludur.

Varlık Keşfi:

SOC, kurumda kullanılan tüm donanım, yazılım ve teknolojilerine yönelik farkındalık kazanarak güvenlik olaylarını tespit için varlıkların izlenmesini sağlar. SOC ekipleri, korumakla yükümlü olduğu kurum teknolojilerinden ve sistemleri korumak amacıyla kullandığı teknolojilerden sorumludur.

Davranışsal İzleme:

SOC, sistemdeki anormal faaliyetlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve önlenmesi için sürekli olarak sistemleri analiz eder. Bu anlamda reaktif ve proaktif önlemlerin alınmasını sağlar.

Faaliyet Günlüklerini Koruma:

Kuruluşa ait sistemlerde gerçekleşen tüm faaliyetlerin kaydı SOC ekiplerince tutulmalıdır. Bu kayıtlar, güvenlik olayına neden olabilecek geçmiş eylemlerin yeniden incelenmesine ve ihlalin tespit edilmesine olanak sağlayabilir.

Uyarı Önem Derecesi:

Sistemlerde gerçekleşen güvenlik olayları farklı önem derecesine sahip olabilir. SOC ekipleri, risk düzeyi diğerlerine kıyasla fazla olan güvenlik olaylarına öncelik vermek adına olaylara önem derecesi sıralaması atar.

Olay Müdahalesi:

SOC ekipleri, herhangi bir güvenlik olayında sistemi izole etmek, zararlı süreçleri sonlandırmak gibi ilk olay müdahalesi (Incident Response) eylemlerini gerçekleştirir.  

Kurtarma ve Düzeltme:

Bir güvenlik olayı gerçekleştikten sonra SOC ekipleri sistemleri geri yüklemek, kaybedilen ya da güvenliği ihlal edilen verileri kurtarmak için çalışma başlatır. Bu müdahaleden sonra sistemler, olaydan önceki durumuna getirilir.

Temel Neden Araştırması:

Bir güvenlik olayının ardından SOC ekipleri, güvenlik olayının tam olarak nasıl gerçekleştiğini, neden ve ne zaman gerçekleştiğini bilmekle yükümlüdür. Bu araştırma esnasında, SOC ekipleri sorunu kaynağına kadar incelemek adına günlük kayıtlarını ve elde edilen diğer verileri kullanır. Bu araştırma, gelecekte gerçekleşebilecek benzer güvenlik olaylarının önlenmesine de yardımcı olur.

Güvenlik İyileştirme:

Siber suçlular sürekli gelişen teknolojiyle beraber kullandıkları yöntemleri ve araçları da geliştirmektedir. Buna karşılık SOC ekipleri de kurumların güvenliğini sağlamak adına siber suçlulardan bir adım önde olmak için sistemlerde sürekli planlı iyileştirme yapmalıdır.

Uyumluluk Yönetimi:

SOC ekiplerinin gerçekleştirdiği tüm eylemler standartlara, yasalara uygun olmalıdır.

Güvenlik Operasyon Merkezi’nin (SOC) Sağladığı Faydalar

Güvenlik Operasyon Merkezi, kuruluşlara çeşitli avantajlar sunar. Etkili bir siber güvenlik olay müdahalesinde zaman en kritik unsurlardan biri olduğu için SOC’ye sahip olmanın birincil yararı, sistemlerin ve siber istihbarat bulgularının sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla güvenlik olaylarının en erken sürede tespit edilmesidir. Bu sayede saldırının gerçekleşme anıyla tespit edildiği an arasındaki boşluk azalır. Bu da sistemlerin karşı karşıya kaldığı risklerin sınırlandırılmasını ve tehditlerin bir an önce ortadan kaldırılmasını sağlar.

SOC’nin sağladığı temel faydalar şunlardır;

  • Tehdit, ihlal tespiti ve olay müdahalesi için ağların, donanımın, yazılımın proaktif olarak gözetimi
  • Güvenlik sorunlarının kolayca çözülebilmesini sağlamak için kuruluşların kullandığı tüm araçlar hakkında uzmanlık
  • Güvenlik duvarı ve saldırı önleme sistemlerinin izlenmesi ve yönetimi
  • Saldırıların temel nedenini anlamak ve gelecekteki ihlalleri önlemek için güvenlik ihlallerinin araştırılması
  • Güvenlik olaylarıyla ilişkili maliyetlerin azaltılması
  • Güvenlik Operasyonları üzerinde daha fazla şeffaflık ve kontrol
  • Tüketici ve müşteri güveninin korunması
Hizmeti Beğendiniz mi? Hemen Sizi Arayalım!

Güvenlik Operasyon Merkezi Hakkında Merak Edilen Sorular