Dijital Adli Bilişim (Computer Forensic)2022-01-12T11:55:18+03:00

Dijital Adli Bilişim

Genel tanımlaması, “Elektromanyetik, optik (dijital) ortamlarda bulunan, çalıştırılan veya bu ortamlarca taşınan her türlü data, ses, görüntü, sinyal veya bunların birleşiminden oluşan verinin elektronik (dijital ya da sayısal) delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, taşınması, saklanması, incelenmesi ve raporlanarak adli mercilere sunulması çalışmalarının bütünüdür.” olan dijital adli bilişim uzun süredir çok konuşulan ve üzerinde çalışılan konulardan biridir. Infinitum IT, mevcut en güçlü teknikleri kullanarak hukuk firmaları, şirketler ve devlet kurumlarına olağanüstü bilgisayar adli ve bilgi güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

Adli Bilişim uzmanlarımız tarafından sorunlar için doğru büyüklükte çözümler sunulmaktadır.. Büyük miktardaki belgeleri hızlı bir şekilde toplanır, işlenir, incelenir ve sonuçları doğrulamak için uzman tanık ifadesi sağlanır. Uzmanlarımız, karmaşık yasal işlemlerle ilgili riskleri ve engelleri iyi bir şekilde analiz ederler.Şirket verilerindeki yasal incelemeler ve bu bağlamlardaki elektronik belgeler için geçerli olan uluslararası koruma ve gizlilik konularıyla ilgili incelikleri ve sonuçları araştırır ve buna uygun en güvenli çözümü sunarlar.

Dijital Adli Bilişim (Computer Forensic)

Adli Bilişim Proje Alanları

Çeşitli proje alanlarımız: Dijital Ticaret Gizliliği Hırsızlığı / Şirket Verilerinin Yanlış Kullanımının İncelenmesi, Çalışanların Yerine Getirdiği Faaliyetlere İlişkin İç Soruşturmalar, Dijital Dolandırıcılık ve Beyaz Yaka Siber Suçları, İnternet Araştırmaları, Genel Ticari ve İstihdam Davaları, Elektronik Saklanmış Bilgileri (ESI) Koruma, Bilgisayar Adli Bilişim Uzmanı Tanık İfadesi, Bilgisayar Adli Raporları ve Beyannameleri.

Dijital Adli Bilişim (Computer Forensic) Hakkında Merak Edilen Sorular

Neden Dijital Adli Bilişimi Hizmeti (Computer Forensic) Kullanmalıyım?2019-10-12T08:29:46+03:00

Ses işleme becerisi de göz önünde bulundurduğumuz takdirde, dijital adli bilişim hizmeti ağ altyapınızın genel bütünlüğünü ve hayatta kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır. Dijital adli bilişim hizmetini ağ ve bilgisayar güvenliğine “derinlemesine savunma” yaklaşımı olarak bilinen yeni bir temel unsur olarak görmeniz, kuruluşunuzun güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Örneğin, dijital adli bilişimin yasal ve teknik yönlerini anlamak, ağınız tehlikede olduğunda hayati bilgileri yakalamanıza ve davetsiz misafirin yakalanması durumunda hukuki süreci başlatmanıza ve yönetmenize yardımcı olacaktır.

Dijital Adli Bilişimi Göz Ardı Etmeniz veya Doğru Şekilde Uygulamamanız Durumunda Ne Olur?2019-10-12T08:29:32+03:00

Maruz kalabileceğiniz bir saldırı durumu için hayati önem arz eden delilleri yanlışlıkla imha edebilir veya adli delillerinizin mahkemede kabul edilemez olduğuna karar verildiği bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca, siz veya kuruluşunuz, yasal düzenlemelere uyumu zorunlu kılan ve belirli türde veriler yeterli şekilde korunmadığında sorumluluk yükleyen yeni yasalar uygulayabilir. Son yasalar, kuruluşların müşteri verilerini koruyamama halinde hukuk mahkemelerinde veya ceza mahkemesinde sorumlu tutulmasını sağlıyor.

Bir Dijital Adli Bilişim Soruşturmasının (Network Forensic) İçeriği Nedir?2019-10-12T08:29:06+03:00

İlk olarak, bilgisayarları araştıranlar, aramalarını yapılandırmak için aradıkları potansiyel kanıtları anlamalıdır. Bilgisayar yoluyla işlenen suçlar, çocuk pornografisinden kişisel bilgilerin çalınmasına ve fikri mülkiyetin tahrip edilmesine kadar, cezai faaliyet yelpazesinde çeşitlilik gösterebilir. İkinci olarak, araştırmacı kullanmak için uygun araçları seçmelidir. Dosyalar silinmiş, hasar görmüş veya şifrelenmiş olabilir ve araştırmacı kurtarma işleminde daha fazla hasarı önlemek için bir dizi yöntem ve yazılıma aşina olmalıdır.

Dijital Adli Bilişim iki temel veri türü toplanmaktadır. Kalıcı veriler, yerel bir sabit sürücüde (veya başka bir ortamda) depolanan ve bilgisayar kapatıldığında korunan verilerdir. Geçici veriler, bellekte depolanan veya içinde mevcut olan ve bilgisayar güç kaybına uğradığında veya kapatıldığında kaybolacak verilerdir. Geçici veriler, kayıt defterlerinde, önbellekte ve rastgele erişim belleğinde (RAM) bulunur. Geçici veriler kısa ömürlü olduğundan, bir araştırmacının onu yakalamanın güvenilir yollarını bilmesi önemlidir.

Sistem yöneticileri ve güvenlik personeli ayrıca, rutin bilgisayar ve ağ yönetim görevlerinin hem adli süreci (mahkemede kanıtların kabul edilebilirliği) hem de daha sonra tanımlama ve güvenlik olayı analizleri için kritik olabilecek verileri kurtarma yeteneğini nasıl etkileyebileceği konusunda temel bir anlayışa sahip olmalıdır.

Ağ Adli Bilişim (Network Forensic) Hakkında Merak Edilen Sorular

Neden Ağ Adli Bilişimi Hizmeti (Network Forensic) Hizmeti Kullanmalıyım?2019-10-12T14:31:36+03:00

Geleneksel olarak, kuruluşlar güvenlik ve ağ performansı sorunlarını daha çabuk çözmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını fark ettiklerinde ağ adli bilişimi hizmetine yatırım yaptılar. Bu hala doğru, ancak 10G ve daha hızlı ağlar çağında, adli bilişim hizmeti, kuruluşların ağlarını 5Gbps veya daha yüksek hızlarda geçtikleri trafiğin ayrıntılı analizini yapabilmeleri nedeniyle yeni ve daha da büyük önem kazanmıştır. Günümüzün ağları o kadar çok veri iletmektedir ki, trafiği izlemenin ve sorunları gidermenin tek yolu ilk önce onu kaydetmektir. Bu nedenle, ağ adli bilişim hizmeti güvenlik saldırılarının kanıtını bulmak için hala paha biçilmez bir araç olmakla birlikte, modern ağları ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için artık “olması gereken” bir araçtır.

Ağ Adli Bilişimi (Network Forensic) Hizmetini Ne Zaman Kullanmalıyım?2019-10-12T14:30:29+03:00

Network Forensic hizmeti, günümüzün yüksek hızlı ağlarındaki performans, güvenlik ve politika sorunlarını çözmek için birçok duruma uygulanabilir. Bu durumlara:

• Güvenlik saldırısının kanıtını bulma
• Aralıklı performans sorunlarını giderme
• BT ve İK politikalarına uygunluk için kullanıcı etkinliğini izleme
• Veri sızıntılarının kaynağını tanımlama
• Ticari işlemleri izleme
• IP üzerinden VoIP ve videoda sorun giderme

gibi örnekler verilebilir.

Ağ Adli Bilişimi (Network Forensic) Kullanmak İçin Neye İhtiyacım Var?2019-10-12T14:30:05+03:00

Network Forensic hizmeti kullanımının kolaylaştırılması için üç temel yetenek gerekmektedir:

• Veri Yakalama ve Kaydetme: Herhangi bir paketi düşürmeden veya kaçırmadan, 10G ve hatta 40G dahil olmak üzere yüksek verimli ağlardan çok sayıda terabayt veri yakalama ve saklama yeteneği.

• Veri Keşfi: Veriler depolama ortamına kaydedildikten sonra, çözüm, ilgilenilen belirli öğeleri, örneğin IP adresini, uygulamayı, bağlamı vb. Kullanarak filtrelemek için bir araç sağlamalıdır. Belirli ağ görüşmelerini veya bireysel paketleri zamanında bulmak için.

• Veri Analizi: Ağ olaylarının içeriğini açıklayan uzman analizi de dahil olmak üzere otomatik analiz, BT mühendislerinin anormal veya diğer önemli ağ olaylarını hızlı bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur. Bunlar tanımlandıktan sonra içeri girip uygun düzeltmeleri yapabilirler.

Tüm Adli Bilişim (Forensic) Hizmetleri

Go to Top