Bilgisayarlarda veya dijital depolama ortam aygıtlarında bulunan dijital kanıtlarla ilgili gerçekleri tanımlama, koruma, kurtarma, analiz etme ve sunma bilimi olarak tanımlanan Forensic’e kısaca elektronik verilerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması süreci de denilebilir. Sürecin amacı, geçmiş olayların yeniden yapılandırılması amacıyla sayısal bilgilerin toplanması, tanımlanması ve onaylanması yoluyla yapılandırılmış bir soruşturma yürütülürken, kanıtları en orijinal haliyle korumaktır.

Adli Bilişim

“Adli Bilişim” bazı kötü niyetli suçlulara karşı hukuk mahkemesinde kullanılmak üzere, dijital kanıtları kurtarmak için çalışılan alandır. Çok geniş konulara sahip olan Adli Bilişim, aynı zamanda bir çok sorunu çözmek için başvurulacak güvenli bir alan olarak bilinmektedir.