Sızma testinin amacına ulaşabilmesi ve verimlilik sağlaması adına test öncesi, test esnası ve sonrası başlıkları altında uygulanacak adımlar bir plan dahilinde belirlenmelidir.
Sizlere “Pentest Planınızı” şekillendirmenizde yardımcı olabilecek birkaç soru sunuyoruz:

• Yapılacak sızma testinin kapsamı nedir? (Black Box, White Box, Gray Box)
• Riskli sistemlerim sızma testi kapsamı içerisinde yer almalı mı?
• Sızma testini ne sıklıkla yaptırmalıyım?
• Sızma testini kime yaptırmalıyım?