Kullanılan yazılım ve araçlar otomatik tarama sağlayan yazılım ve araçlar, manuel tarama sağlayan yazılım ve araçlar olmak üzere iki başlıkta incelenebilir.

Manuel Tarama Sağlayan Yazılım ve Araçlar:

  • Metasploit
  • Nmap
  • Burp Suite
  • Aircrack-ng
  • John the Ripper
  • SqlMap

gibi örnekler verilebilir. Kali Linux dağıtımı bu tür açık kaynak kodlu penetration testing yazılım ve araçlarını sisteminde yüklü halde kullanıcılarına sunar.

Otomatik Tarama Sağlayan Yazılım ve Araçlar:

  • Nessus
  • NetSparker
  • Acunetix
  • OpenVAS

gibi örnekler verilebilir.