Bir SCADA sistemi, uzak sahalarda bulunan cihazlardan ve sensörlerden veri toplamak ve merkezi bir sahadan izleme veya kontrol amacıyla veri iletmek için kullanılan yaygın bir endüstriyel proces otomasyon sistemidir.

SCADA; enerji üretim tesislerinde (Nükleer, Hidroelektrik), elektrik hatlarında, boru hatlarındaki akış ölçüm ekipmanlarında, doğalgaz üretim ve işleme tesislerinde, ve birçok fabrika sisteminde kullanılır.