Olay müdahale planı, olay gerçekleştiğinde olay tepkisi ekibinin izleyeceği talimatlar kümesidir. Doğru şekilde geliştirilirse, bir güvenlik olayının etkilerini algılama, yanıtlama ve sınırlama prosedürlerini içermelidir.

Bir olay müdahale planı uygulanmadığında, bir kuruluş saldırıyı tespit edemeyebilir veya bir ihlal tespit edildiğinde tehdidi ele almak ve ondan kurtulmak için uygun protokolü uygulamayabilir.

Genel olarak, bir olay müdahale planının altı ana aşaması vardır:

  • Hazırlık: Kullanıcıları ve IT personelini, ortaya çıkması durumunda olası olaylarla başa çıkmak için hazırlamak.
  • Tanımlama: Bir etkinliğin güvenlik olayı olarak nitelendirilme kriterini belirleme.
  • Sınırlama: Hasarın sınırlandırılması ve daha fazla hasarı önlemek için etkilenen sistemlerin izole edilmesi.
  • Eradikasyon: Olayın kök nedenini bulmak ve etkilenen sistemleri üretim ortamından kaldırmak.
  • Kurtarma: Etkilenen sistemlerin tekrar üretim ortamına girmesine izin vermek ve tehdit kalmamasını sağlamak.
  • Alınan dersler: Olay belgelerini tamamlamak, olaydan öğrenmek için analiz yapmak ve gelecekteki müdahale çabalarını potansiyel olarak iyileştirmek.