SCADA sistemleri kapalı ağlardan açık kaynaklı çözümlere, TCP/IP etkin ağlarına geçmiştir. Bu durum güvenlik açıklarına sebep olmuştur. Sadece verilere zarar gelmez aynı zamanda tesislerin kontrolü ile üretimin bozulması mümkün olabilir bu da fiziksel hasarlara ve risklere sebep olur. Bu riskin etkin bir şekilde yönetilmesi ve azaltılması için canlı sistemler test edilir. Sitemdeki hasarlar tespit edilir ya da hasar oluşması ön görülen alanların tespiti gerçekleştirilir.

Uzmanlarımızın yaptığı testler ile sizlere güvenlik önlemlerini ve zayıflıklarını çok geç olmadan daha iyi anlayıp gelecekteki saldırılara hazırlanmanız için fırsat sunuyoruz.

Gerçek güvenlik ihlallerinden kaynaklanan tehlikeleri ve yüksek maliyetli hasarları önlemek ve güvenlik önlemlerinizi geliştirmek için profesyonelce oluşturulmuş bir plan sunuyoruz.