Doğru şekilde ele alınmayan ve çözülemeyen herhangi bir olay, sonuçta zararlı veri ihlallerine, büyük masraflara veya sistem çökmelerine yol açabilecek daha büyük sorunlara yol açabilir. Bir olaya hızlı bir şekilde müdahale etmek, bir kuruluşun kayıpları en aza indirmesine, sömürülen güvenlik açıklarını azaltmasına, hizmetleri ve süreçleri geri yüklemesine ve gelecekteki olayların ortaya çıkardığı riskleri azaltmasına yardımcı olacaktır.

Olay tepkisi, bir kuruluşun bilinen kadar bilinmeyen için de hazırlanmasını sağlar ve güvenlik olaylarını en kısa sürede tespit etmek için güvenilir bir yöntemdir. Ayrıca olay tepkisi, bir kuruluşun davetsiz gelen bir misafiri sisteme zarar vermeden önce durdurmak için bir uygulama planı oluşturmayı sağlar.