Bankacılık ve finans sektörü gerek ülkemiz gerekse dünya çapında en büyük siber saldırıların hedefi haline gelmiştir. Ülkemizdeki bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 24.07.2012 tarih, B.02.1.BDK.0.77.00.00/010.06.02-1 sayılı “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ” tebliğinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince bağımsız ekiplere yılda 1 kez sızma testi yaptırmakla yükümlüdür.