Geleneksel olarak, kuruluşlar güvenlik ve ağ performansı sorunlarını daha çabuk çözmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını fark ettiklerinde ağ adli bilişimi hizmetine yatırım yaptılar. Bu hala doğru, ancak 10G ve daha hızlı ağlar çağında, adli bilişim hizmeti, kuruluşların ağlarını 5Gbps veya daha yüksek hızlarda geçtikleri trafiğin ayrıntılı analizini yapabilmeleri nedeniyle yeni ve daha da büyük önem kazanmıştır. Günümüzün ağları o kadar çok veri iletmektedir ki, trafiği izlemenin ve sorunları gidermenin tek yolu ilk önce onu kaydetmektir. Bu nedenle, ağ adli bilişim hizmeti güvenlik saldırılarının kanıtını bulmak için hala paha biçilmez bir araç olmakla birlikte, modern ağları ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için artık “olması gereken” bir araçtır.