Güvenlik zincirinin en kırılgan halkası insan faktörüdür. Geçmişten günümüze birçok ses getirmiş hacking saldırısının başarıya ulaşabilmesinin nedeni kurum veya kuruluş çalışanlarının yeterli güvenlik farkındalığına sahip olmamaları olmuştur. Kurum veya kuruluşunuzun farkındalığını arttırmak amacıyla Mail Gateway güvenlik testi yaptırmak, varlıklarınıza sağladığınız teknik korumanın yanındaki en gerekli testlerdendir.