Maruz kalabileceğiniz bir saldırı durumu için hayati önem arz eden delilleri yanlışlıkla imha edebilir veya adli delillerinizin mahkemede kabul edilemez olduğuna karar verildiği bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca, siz veya kuruluşunuz, yasal düzenlemelere uyumu zorunlu kılan ve belirli türde veriler yeterli şekilde korunmadığında sorumluluk yükleyen yeni yasalar uygulayabilir. Son yasalar, kuruluşların müşteri verilerini koruyamama halinde hukuk mahkemelerinde veya ceza mahkemesinde sorumlu tutulmasını sağlıyor.