• Merkezi kontrol ihtiyacını ve ek maliyetleri ortadan kaldırır.
  • Blockchain üyeleri arasında güvenli bir ortam sağlar.
  • İşlemler, bir varlık sahibi genel ve özel anahtar çifti kullanılarak dijital olarak imzalanır.
  • Bir kez kaydedildiğinde, bir bloktaki veriler geriye dönük olarak değiştirilemez.
  • Açık, dağıtılmış defterler, iki taraf arasındaki işlemleri verimli, doğrulanabilir ve kalıcı bir şekilde kaydeder.
  • İşlemlerin yalnızca veri olması gerekmez, kod veya akıllı sözleşmeler de olabilir