Bilgi teknolojisi, toplumda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hem iyi hem de kötü kullanımından dolayı tepkilerle sonuçlanan yeni ve karmaşık etik, yasal ve diğer sorunları ortaya koymaktadır. Bu nedenle bilgi teknolojisi kanunu, diğer yasalar gibi, kullanıcılarının haklarını korumak için kritik önem arz etmektedir. Bu, mahremiyet, veri koruma, çevrimiçi sözleşmelerin geçerliliği, elektronik tedarik, veri bütünlüğü ve orijinalliği sağlama, fikri mülkiyet haklarını (IPR’ler) belirleme ve açık sistemlerde güven oluşturma yoluyla sağlanabilir.

Çağımızın sanal dünyasında insanlar, kendilerini güvende hissedebilmeleri için, haklarını yasal çerçevede bilerek kullanabilmeleri için bilişim hukukuna ihtiyaç duyacaktır.