Siteler Arası Sahtecilik (Cross-Site Request Forgery): CSRF, kurbanı, doğası gereği zararlı olan, kullanıcı olarak bazı görevleri yerine getirme isteği göndermeye ikna etmek için tasarlanmış bir saldırıdır.

Yan Kanal Saldırıları (Side Channel Attacks): Bu saldırı türü buluta özgüdür ve potansiyel olarak çok yıkıcıdır, ancak büyük ölçüde beceri ve şans gerektirir.

Bu saldırı şekli, mağdurun gizliliğini dolaylı olarak bulutta paylaşılan kaynakları kullandıkları gerçeğinden yararlanarak ihlal etmeye çalışır.

İmza Sarma Atakları (Signature Wrapping Attacks): Bu, başka bir saldırı türüdür, bulut ortamına özgü değildir, ancak bir web uygulamasının güvenliğini açısından tehlikeli bir yöntemdir.

Temel olarak, imza sarma saldırısı, web servislerinde kullanılan bir tekniğin kullanılmasına dayanır.

Diğer Ataklar:

  • Ağ koklama kullanarak servis kaçırma
  • XSS saldırıları kullanarak oturum kaçırma
  • Alan Adı Sistemi (DNS) saldırıları
  • SQL enjeksiyon saldırıları
  • Kriptanaliz saldırıları
  • Hizmet reddi (DoS) ve Dağıtılmış DoS saldırıları

Gibi örnekler verilebilir.