Aynı tebliğde belirtildiği üzere Asgari Sızma Testi kapsamı:

 • İletişim Altyapısı ve Aktif Cihazlar
 • DNS Servisleri
 • Etki Alanı ve Kullanıcı Bilgisayarları
 • E-posta Servisleri
 • Veritabanı Sistemleri
 • Web Uygulamaları
 • Mobil Uygulamalar
 • Kablosuz Ağ Sistemleri
 • ATM Sistemleri
 • Dağıtık Servis Dışı Bırakma Testleri
 • Kod Analizi
 • Sosyal Mühendislik
 • İç Penetrasyon Testi (Intranet Security Checkup)

 

başlıklarını içermelidir.