Ağ Sağlık Taraması

  • Hedeflenen ana makinelerde çalışan UDP ve TCP ağ servislerini tanıma
  • Kullanıcı ve hedeflenen ana bilgisayarlar arasındaki filtreleme sistemlerini tanıma
  • IP yanıtlarını değerlendirerek kullanılan işletim sistemlerini (OS) belirleme
  • Sıra tahmini saldırı ve TCP sahtekarlığı belirlemek için hedef ana bilgisayarın TCP sıra numarası tahmin edilebilirliğini değerlendirme

gibi amaçlarla yapılır.

Sistem Sağlık Taraması

  • Güvenlik açıklarını tespit etme
  • Tanımlanan herhangi bir güvenlik açığından kaynaklanan riski değerlendirme
  • Tanımlanan tüm güvenlik açıklarını giderme
  • Zafiyetleri ve nasıl ele alındıklarını raporlama

gibi amaçlarla yapılır.