3M Hizmet Çözümü

Bilgisayar ağlarının keşfi ve IT kaynaklarının ortak kullanımı gündeme geldiği günden beri siber tehditler tüm kurumların ortak derdi oldu. IT yöneticilerin kendilerini rahat hissetmemeleri ve her zaman siber tehditlere karşı endişeli olmalarının en büyük sebebi siber riskleri ölçememektir.

Risk Ölçümü Neden Önemlidir?

Son 10 senin tüm büyük siber saldırılarına bakıldığında hepsinin doğru IT süreçlerinin işletilmesi ile önceden önlenebilir olduğu görülmektedir.

Ancak ne yazık ki kurumsal mevcut risklerini doğru şekilde ölçme imkânına sahip olmadıkları sürece sahip oldukları riskleri de tespit edememektedirler. Bulunduğumuz zamanda bilgi güvenliğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Güvenlik ürünleri, testleri ve çalışanları bin bir elekten geçirilerek seçilip oluşabilecek herhangi bir “hacking” vakasının önüne geçmek için kişi/kurum ekosistemlerine entegre ediliyor.

Tüm bu ürün ve süreçlerinizin sizi ne kadar koruduğunu ve hala ciddi seviyede riskinizin var olup olmadığını sürekli izlemek istemez misiniz?

3M Hizmet Çözümü

3M Risk Analiz Hizmet Modeli ile IT Risk Hakimiyeti

3M Hizmet Çözümü

Measure (Ölçüm) aşaması, kurumun mevcut IT risklerini doğru bir şekilde ölçmeyi, herkesin rahatça anlayabileceği rapor formatında kurum yöneticilerine anlatmayı hedefler. Amaç teknik detaylardan uzak, rakamlarla mevcut durumu ve kurumun güçlü ve zayıf yanlarını gösterebilmektir. Ancak doğru bir ölçüm sonrası eksik alanlar iyileştirilebilir, süreklilik sağlanabilmektedir

Make Better (İyileştirme) aşaması, fotoğrafı çekilmiş olan mevcut durumun iyileştirilmesi için atılan adımları simgeler. Bu aşamada kurumun zayıf alanları süreç veya araçların kullanılması ile alabileceği yol gösterilir, kurum yönetimi ile el sıkışılarak ilgili kurum çalışanların hedeflenen risk seviyesine ulaşmalarına yardımcı olunur.

Monitor (İzleme) aşaması, kurum yönetiminin hedeflediği risk seviyesinde kalıcılığının sağlanması ve sürdürülebilir süreç ve altyapıya ulaşması olarak tarif edilebilir. Bu aşamada kuruma her 3 ayda bir risk puanı verilir ve varsa değişimlerin sebebi, izlenmesi gereken adımlar raporlanır.